(iFinnmark)

Ifølge miljøvernminister Espen Barth Eide er Melkøya det enkle utslippet som vil gi størst reduksjon i utslipp av CO2 dersom den ble elektrifisert. Han uttrykker at vi har ingen andre alternativer dersom vi skal nå vårt klimamål.

Jo, der er et tiltak, som vil være ganske mye mer kraftfullt, dersom regjeringen vil ta det i bruk.

Forskere har målt karbonutslippene fra trålfiske. En ny studie viser at utslippene fra bunntråling rundt om i verden tilsvarer utslippene fra den globale luftfarten.

Ifølge studien er utslippene fra norske havgående fartøy på hele 26.100.000 tonn CO2 årlig. Fra Melkøya er utslippet 850.000 tonn.

Samlet er utslippene fra norsk havfiskeflåte 30 ganger større enn utslippet fra Melkøya.

Det er også den samme fiskeflåte som leverer sine fangster ubearbeid til utlandet. Det gjør havfiskeflåtens klimaregnskap enda verre.

I 2019 var det ifølge Fiskeridirektoratet 264 havfiskefartøy med konsesjon på norsk viltlevende fisk.

I snitt betyr det et utslipp per havfiskfartøy på nesten 100.000 tonn CO2.

Det er ubegripelig at miljøvernministeren, og for den saks skyld også fiskeriministeren, ikke griper denne muligheten for å redusere utslippene.

Til alt overmål subsidiers utslippet fra havfiskeflåten med hundrevis av millioner kroner årlig. Ordningen er nedfelt i regjeringsplattformen.

For alle gode formål burde bunntråling vært forbudt.