(iFinnmark)

I mars 2019 smalt det, og det er ikke så lenge siden. Før pandemien begynte, var helsepersonell i full alarmberedskap. De varslet om lav bemanning, dårlige arbeidsvilkår, lav lønn og mer. Men kort tid etter at samfunnet begynte å normalisere seg, brøt det ut en annen krise: Russland går til angrep på Ukraina, krig i europa.

I pandemi, krig og andre kriser er det alltid enkelte yrkesgrupper som blir de viktigste, ofte med sine egne liv på spill. Helsepersonell er en av disse gruppene. Vi har advart og advart, men blir ikke hørt. En av konsekvensene vi har sett er en masseflukt fra helsevesenet, til tross en liten økning i søkertallene for sykepleierutdanningen. Folk forstår at det aldri vil være mangel på jobber i helsevesenet.

Som sykepleiere og avdelingsledere har vi lenge kjent på krisen som har blitt varslet i årevis. Eldrebølgen har vært kjent lenge, så det burde ikke komme som en overraskelse! Det har vært sendt nødraketter opp til politikere i lang tid. Vi trenger helsepersonell for å håndtere denne bølgen, men det ser ut til at de fleste politiske partiene har unnlatt å merke seg det?

Jo da, politikere er vanlige mennesker, og vi kan ikke forvente at de er eksperter på alt. Men mange av borgerne har for lengst forstått situasjonen og sett hva som skjer i mediene. Det er en kritisk mangel på helsepersonell i Norge, og det er et tema som blir diskutert i Stortinget og regjeringen. Selv den siste utredningen, Meld. Stat. 26 (2014-2015), foreslår å erstatte mennesker med teknologi, da kan man stille spørsmål ved om politikerne virkelig forstår utfordringen. Teknologi er ment som ett hjelpemiddel, ikke en erstatning for menneskelig omsorg.

Når vi leser partiprogrammene til partiene i Alta, blir vi bare frustrerte. De snakker om kvalitet, pasientsikkerhet, flere sykehjemsplasser og omsorgsboliger. Dette er allerede lovpålagt; det er vårt ansvar å levere fagligforsvarlige tjenester. Vi gjør vårt beste hver dag, til tross for utfordringene. Det er for lettvint å inkludere dette i partiprogrammet uten å forstå situasjonen.

I 2023 begynner bare 11 personer å studere sykepleie i Hammerfest. Med en lav fullføringsrate på rundt 60 prosent, vil vi kanskje ha 5-6 nyutdannede sykepleiere om 3 år. Også helsefagarbeidere våre som stadig blir viktigere og viktigere, det er bekymringsverdig få av dem i arbeid nå allerede. Vi hadde ikke klart oss uten pensjonistene som trår til når vi trenger dem.

Vi mangler folk, og kompetansen forsvinner når folk forlater yrket. Kommunen kan ikke åpne nye avdelinger på grunn av mangel på personell, men vi har politiske partier som er så kunnskapsløse at de lover bygging av flere omsorgsboliger. Hvorfor bygge mer når vi allerede mangler helsepersonell i de vi har i dag? Andre er igjen så opptatt av sykehus og spesialisthelsetjenesten at de helt glemmer at den langvarige helsehjelpen gis der folk bor, i kommunen.

Det er mye som må gjøres i Alta kommune for å gi forsvarlige helsetjenester og opprettholde kvaliteten. Vi ønsker å gi eldre og syke en verdig alderdom, men det blir vanskeligere og vanskeligere hver dag. De som er i behov av psykisk hjelp/oppfølgning/behandling og ungdommene våre deler dessverre skjebnefellesskap med de eldre og hjelpetrengende. Vi er oppriktig bekymret for fremtiden, og begynner å miste håpet hvis politikerne ikke nå tar grep.

Noen av oss fortsetter å jobbe fordi vi har et håp, men mange er i ferd med å miste gnisten. Vi har mange dyktige mennesker som jobber døgnet rundt. Men blir vi ikke verdsatt og hørt av politikerne, blir det utfordrende å være leder i helsevesenet. Hva kan Alta kommune gjøre for at vi skal få en arbeidshverdag vi klarer å stå i over tid?

Det er vanskelig å vite hvem som skal få vår stemme på i kommunevalget. Vi savner et parti som forstår problemet, som tør å peke på underbemanning og rekrutteringsmangel. Noen som ser helsetjenestene som noe mer enn en budsjettpost.

Gi oss en plan på hvordan vi sammen kan heve kvaliteten på helsetjenestene i Alta. Vi kan garantere at helsepersonell gjerne spiller på lag med slike helsepolitikere.

Til slutt, til den som blir vår helsepolitiker i Alta kommune: Vi håper du er tøff og ikke unngår problemene. Det ville være respektløst overfor oss ansatte og alle som trenger vår omsorg døgnet rundt.

Husk Alta kommunes verdigrunnlag: Åpenhet, trygghet og respekt.

Skrevet av:

Hilde-Kathrine Nilsen

Elisabeth Aleksandersen

Lena Johnsen

Lene Larsen

Trine Kjellmann Losoa

Kate Mortensen