(iFinnmark)

Det er ikke første gang Varanger Kraft «Applauderer planer om ny kraftlinje», og for ganske nøyaktig for 20 år siden, 3. september 2003, applauderte vi Statnetts planer om en ny 420 kV kraftlinje fra Balsfjord i Troms og nordover til Øst-Finnmark. Og nå kan vi gjøre det igjen.

Den gang uttalte jeg at, «I Varanger Kraft er vi glade for at Statnett nå har planer om å forsterke overføringsnettet i Nord-Norge. Det gir Finnmark muligheter for eksportinntekter fra vindkraft og vil bidra til å styrke bosetting og næringsliv.»

I løpet av de siste 20 årene har Barents Nett AS, tidligere Varanger KraftNett AS, brukt tiden godt. 132 kV regionalnettet er rustet opp for å imøtekomme fremtidens kraftbehov i Øst-Finnmark. Når Statnett nå realiserer en 420 kV kraftlinje til Øst-Finnmark vil også interessen for etablering av ny industri i vår region tilta. En bærekraftig og fremtidsrettet industrisatsing krever strøm.

I samme periode har Varanger Kraft igangsatt utvikling av en ny næring gjennom et fremtidsrettet industriprosjekt i Berlevåg. Der tar vi sikte på å benytte vindressursene til produksjon av hydrogen og ammoniakk. Forskningsprosjekt Haeolus hvor vindkraft koblet direkte til hydrogenfabrikken i Berlevåg muliggjør utnyttelse av vindkraft når det blåser og reduserer behovet for kontinuerlig kraftforsyning. Raggovidda vindkraftverk produserer mer eller mindre strøm i mer enn 90 % av tiden.

Det å måtte avvise aktører som har hatt ønske om å etablere seg i Øst-Finnmark er en tid vi kan legge bak oss, og nå kan vi begynne å se fremover. Og kostnadene for bygging og drift av en ny sentralnettslinje skal alle brukerne i hele Norge stå for.

Det fremstår derfor som smått utrolig at til tross for at både Statnett, Varanger Kraft og FrP Finnmark ønsker en 420 kV kraftlinje velkommen til Øst-Finnmark, mens Vadsø FrP imot en kraftlinje, et parti i en kommune som ikke blir berørt av kraftlinja. Forstå det den som vil!