(iFinnmark)

Eldre som har behov for nødvendig hjelp må løftes opp og frem i prioriteringskøen for kommunale midler. Eldre må få den pleie og helseomsorg de har krav på. Mangel på kapasitet i den daglige pleie og omsorg er hovedproblemet i eldreomsorgen i Alta.

I dag står ca. 73 personer i kø for bemannet omsorgsbolig og sykehjemsplass. Dette kan ikke fortsette. Vi har i dag en situasjon der det blir følgefeil på følgefeil.

Vi har for få sykehjemsplasser, derfor blir eldre som har behov for sykehjemsplass liggende på korttidssplasser, og eldre som bor hjemme får ikke kortidsplass (og avlastning både for seg selv og sine pårørende) fordi disse er opptatt av eldre som skulle hatt en ordinær sykehjemsplass.

Det samme gjelder for døgnbemannede omsorgsboliger. Eldre som bor hjemme får ikke plass i omsorgsbolig, fordi flere av disse er opptatt av eldre som skulle hatt en sykehjemsplass.

Eldreomsorg er også mer enn en sykehjemsplass. Det er trivsel, god ernæring og en meningsfull dag. I møte med pensjonstforeningen kom det tydelig frem at savnet etter Vertshushagen som møtested er stort. Vi må få tilbake Vertshushagen.

Klinikk Alta spiller også en stor rolle i god eldreomsorg. Det er ikke god omsorg å sende syke eldre over fjellet til Hammerfest, dersom det er undersøkelser, oppfølging og behandling som kan la seg gjøre i Alta. Det burde vært unødvendig. De 10 tomme sengeplassene ved Klinikk Alta er en krigserklæring mot befolkningen i Alta - og ikke minst for de eldre som er de som hyppigst har bruk for en sykehusseng.

Hvordan vil vi styrke eldreomsorgen:

1. Byggetrinn 2 ved Alta omsorgssenter må vedtas rett etter valget. 54 omsorgs- og sykehjemsplasser må bygges nå.

2. Byggetrinn 3 ved Alta omsorgssenter må planlegges nå slik at en unngår å komme i samme situasjon en gang til.

3. Hjemmebasert omsorg må styrkes med 20 årsverk.

4. Klinikk Alta må ta i bruk de 10 tomme sengeplassene som i dag ikke brukes.

5. Bemanningen på omsorgsboligene og sykehjemsplassene må tilpasses pasientenes pleiebehov, og de som har behov for tilsyn av lege ved omsorgsboligene må gis av sykehjemslegene.

Godt valg!