(iFinnmark)

Brennelv Bygdelag har avholdt medlemsmøte i forbindelse med bekymring for våre nærområder.

Brennelv Bygdelag uttrykker bekymring over utviklingen i våre nærområder. Lavttevárre og Lemmivárre har gjennom generasjoner vært viktige fangst, fiske og høstingsområder for bygdefolket. Vi registrerer at områdene de tre siste år er blitt tilnærmet helårsbeite for rein, noe som igjen fortrenger lokalbefolkningen.

Så langt i presentasjon av gruvedrift er dialogen med lokalbefolkningen svært tynn, hvor mye vesentlig informasjon går på engelsk.

Det er ikke presentert eller konsekvensutredet hvilke betydning en eventuelt gruvedrift vil ha for det biologiske mangfoldet eller lokalbefolkningen.

Kunnskapsgrunnlaget som er presentert er for svakt til å kunne forholde seg til de presenterte planene.

Frem til kunnskapsgrunnlaget er tydeligere er Brennelv Bygdelag imot planene om gruvedrift i Lavttevárre og Lemmivárre.