(iFinnmark)

Sånn som NTP er innrettet så er det kun prosjekter med bompenger som kommer i betrakting. Så om vi ser nei til bompenger nå, så kommer vi aldri til å få sjansen til å vite hva vi sier nei til.

I sosiale medier kastes det frem påstander om at kostnaden kommer til å bli 50-60.000 kroner pr. husstand i året. Disse tallene er hentet rett ut ifra løse luften, det er ingen i dag som vet hva kostnaden for prosjektet blir, eller hva innholdet i Bypakke Hammerfest blir og hva Max prisen pr. måned ender opp på. Man har derfor et syltynt grunnlag å si nei til bompenger på. Om man derimot sier ja nå, så vil vi, om Bypakken kommer med i NTP, få saken tilbake til behandling. Da først kan vi få en ordentlig faktabasert debatt om Bypakken Hammerfest.

Vi i Hammerfest har helt ifra Europas første elektriske gatelys ble tent her vært kjent for å være «fremme i skoan» på alle felt. Byen har fulgt med i tiden og har hatt en fantastisk utvikling. Om vi ønsker at byen skal fortsette å være en moderne by, som fremmer trivsel, vekst og utvikling. Så kan vi ikke si nei til Bypakken Hammerfest, før vi vet hva vi sier nei til.

Som et lite apropos vil jeg bare si at om generasjonene før oss hadde vært like mye imot bompenger som det enkelt nå er, så hadde Kvalsundbrua aldri blitt bygd. Hva hadde Hammerfest da vært i dag?

Mandag sa formannskapet nei til bompenger, så sa styret for Næring, miljø og utvikling tja. Det viser at meningene er forskjellige også i det politiske miljøet.

For meg så er det å få Bypakken Hammerfest med i Nasjonal transportplan så viktig at jeg vil si det sånn: Jeg vil gi min stemme ved neste kommunevalg til det partiet som står med rak rygg og sier: Vi vil ha vekst og utvikling i Hammerfest og sier derfor JA til bompengefinansiering av Bypakken Hammerfest!

For ordens skyld så vil jeg presisere at dette er min personlige mening og at den er det motsatte av hva Hammerfest Senterparti sa om saken i Formannskapet.