(iFinnmark)

Personer med demens må få aktivitetstilbud som er tilpasset deres behov og interesser. Det er lovpålagt at alle kommuner skal ha et slikt tilbud, men i Sør-Varanger kommune er det likevel altfor få plasser.

Derfor oppfordrer og spør vi politikerne som stiller til valg i høst om de vil støtte oppretting av flere plasser til denne gruppen av hjemmeboende med demens? I vår kommune har bare 23 av de som har en demensdiagnose et dagaktivitetstilbud. Disse har et tilbud ulike antall dager i uka.

Slik programmet Demenskoret synliggjorde så godt tidligere i år, bidrar et godt aktivitetstilbud til sosialt samvær, tilhørighet og mestring for personer med demens. Passivitet og inaktivitet kan fremskynde symptomutviklingen hos demenssyke. Dagaktivitetstilbud kan, sammen med hjemmetjenester, utsette innleggelse i sykehjem. Et godt aktivitetstilbud bidrar også til å ivareta og avlaste pårørende.

På Utsikten dagsenter er flere med i «Om så kor», og dette er høydepunktet i uka for mange av koristene. Demenskor kan passe for dem som er glade i å synge, men ikke alle. Tilbudene som gis må tilpasses den som skal bruke dem. For en som er fysisk sterk og glad i aktivitet er ikke kaffestund i en krok på sykehjemmet et attraktivt tilbud.

For en som er yngre, er det ofte lite interessant å bli plassert sammen med mennesker i en helt annen alderskategori. For en som elsker Rammstein, er treff med «sanger fra krigens dager» lite lokkende. Organiseringen av aktivitetstilbudet bør også være tilpasset pårørendes behov. For eksempel kan det kanskje for noen pårørende oppleves som nyttig med et aktivitetstilbud på kveldstid, fremfor på dagtid.