(iFinnmark)

Norge spiller en viktig rolle som en stabil og forutsigbar leverandør av gass til et Europa i krise. Putins krig mot Ukraina er også en energikrig. Gassproduksjonen på Melkøya har derfor en geopolitisk og sikkerhetspolitisk rolle, og Finnmark Arbeiderparti ser betydningen av å opprettholde og forlenge gassproduksjonen på Melkøya. Samtidig mener vi at dette ikke kan gå på bekostning av annen samfunns- og næringsutvikling i Finnmark.

Årskonferansen til Finnmark Arbeiderparti står samlet om en helhetlig og fremtidsrettet tilnærming. Vi vil bygge Finnmark, med mer nett og mer kraft – raskere. Fylket vårt er fylt med mulighetene for å lykkes med en grønn vekststrategi, men da må vi også ha nett og mer grønn energiproduksjon. Tilgangen på energi er viktig både for bosetting og samfunnsutvikling, derfor er elektrifiseringen av Melkøya også et sikkerhetspolitisk spørsmål. Vi må ha trygghet for lave strømpriser for folk og næringsliv.

For oss i Finnmark Arbeiderparti handler dette om å unngå store økninger i kraftpriser og sikre nærings- og samfunnsutvikling. Derfor mener vi at elektrifiseringen kun kan skje når det er tilstrekkelig kapasitet i nett og i produksjon av energi til å dekke framtidig etterspørsel i Finnmark. Økt kraftforbruk må følges opp med økt produksjon. Utbyggingen av 420 kV-linjen til Øst-Finnmark og dobbel 420 kV-linjen Balsfjord-Skaidi må forseres, der linjen til Øst-Finnmark må prioriteres. Vi vil også peke på nødvendigheten av å utrede fornybare energikilder, samt karbonfangst- og lagring (CCS).