(iFinnmark)

Trenger vi egentlig mer strøm i Finnmark? Det er mye mas for tida om at vi må bygge ut mer strøm her i Finnmark. At fylket går nedenom hvis vi ikke bygger ut mer strøm. Jeg vil stille spørsmål ved disse påstandene. Slik jeg ser det, har vi ikke noen troverdig påvisning av behovet for mer strøm, hvis vi unntar elektrifisering av Melkøya. Hvis man står på dette med behov for mer strøm, bør det være mulig å si noe mer presist om hvor mye mer det er behov for. At Melkøya skal ha et slags fortrinn på strømmen her nord, og er havnet på førsteplass på strømlista, er vanskelig å oppfatte som rimelig.

Bygging og drift av store vindturbiner kan skaffe strøm, men som påvist, svært ustabil strøm. Bygging av turbiner vil kreve store mengder metaller, de har også kort varighet før de må skiftes ut. Å skaffe disse metallene kan føre til store naturskader gjennom miljøødeleggende gruvedrift. I tillegg vil produksjonen av vindturbinene med oppsetting, veier og drift, føre til et stort forbruk av kraft. De er heller ikke fri for forurensing i sin drift. Hva med å få fram et mer troverdig miljøregnskap over helheten i vindkraften, både i kraftforbruk, forbruk av mineraler, forurensing, forbruk og ødeleggelse av landskap, både for reindrift, naturbruk og friluftsliv.

Den andre sida av kravet om mer kraft er å bruke mindre kraft. Vi kan satse på primærnæringer og annet som krever mindre kraft. Kraftkrevende tungindustri er ikke nødvendigvis det som skal til for å beholde folk i Finnmark. Energieffektivisering og energisparing er også svært viktig å fokusere på og jobbe planmessig med. Her er mye å ta fatt i. Allerede utbygde vannkraftverk kan oppgraderes og gi mer kraft. Allerede etablert framføring av strøm kan effektiviseres med minsket krafttap. Sparing av kraft i hjem og i næringsliv og i transport kan utvikles. Slik som etterisolering av både private og offentlig bygninger. Kreativiteten og oppfinnsomheten bør settes i sving med å utvikle lavforbruks installasjoner. Her kan gode offentlig tilskuddsordninger være på sin plass. Entreprenørbransjen i Finnmark vil kunne få kjærkomne arbeidsplasser gjennom en satsing på etterisolering. Og i siste rekke burde vi alle, privat som offentlig, jobbe med vårt strømforbruk. Et Finnmark som satser på å utvikle energieffektivisering og energisparing i sin drift vil kunne bli et godt forbilde, og kanskje noe av det som skal til for å begeistre ungdommen til å satse her i fylket.