(iFinnmark)

1 av 4 unge oppgir at de sliter psykisk i dag. Samtidig vet vi at det eksisterer store mørketall da mange, spesielt gutter, velger å ikke være ærlig når det kommer til temaet psykisk helse.

I 2022 valgte 610 mennesker å ta sitt eget liv. Menn er overrepresentert i denne statistikken, 7 av 10 som valgte å avslutte sitt liv var menn.

Vi har ingen å miste, og må derfor få på plass et bedre og mer tilgjengelig apparat som står klart når du, eller noen du kjenner treffer veggen.

Finnmark Arbeiderparti går derfor til valg på å styrke lavterskeltilbudet slik at det blir lettere å be om hjelp. Derfor ønsker vi i tillegg til dagens tilbud å ha digital helsesykepleier på de videregående skolene våre. Vi må ha en trygg skole der elevene trives og faktisk har lyst å møte opp på. For i en skole der elevene møter mer stress og mer press, trenger vi Arbeiderpartiet som ser og lytter til elevene.

Vi ser verdien av å ruste opp tilbudet og prioritere et solid helsetilbud som er der for å støtte, behandle og ta vare på de som trenger det.

Det er ingen som har gjort nok for å forebygge selvmord, vi ønsker å gjøre mer, da vi ikke har råd å miste flere.

Sliter du psykisk og har behov for hjelp? Ta kontakt med hjelpelinjen Mental Helse: tlf. 116 123 eller gå inn på hjelpelinjen.no