(iFinnmark)

I et debattinnlegg for kort tid siden i flere aviser, hevdet styrelederen i Fefo, Kurt Pasvikbamsen Wikan (Sp), at Finnmark er samisk.

Les også

Redaktørenes eiendomsforvaltning

Den 20.5.23 henvendte jeg meg derfor til Fefo-styret hvor jeg blant annet skrev at «Kurt Pasvikbamsen Wikan ,styreleder i Fefo, hevder i et debattinnlegg i iFinnmark den 19.5.23 at `hele Finnmark er å anse som samisk`. Dersom Fefo-styret anser hele Finnmark som samisk, så er det oppsiktsvekkende. Om det stemmer at styret i Fefo mener at hele Finnmark er å anse som samisk, så ber jeg om at jeg får en begrunnelse for et slikt syn».

Den 23.5.23 får jeg et svar fra Fefo-styret som er undertegnet av direktøren i Fefo, Jan Olli, hvor det bekreftes at Fefo-styret anser Finnmark for å være samisk. Begrunnelsen som blir gitt for at Fefo-styret har klassifisert Finnmark som samisk er ifølge direktøren i Fefo at «det (er et) faktum at det har bodd og bor samer i hele Finnmark,». Dette som om det ikke har bodd og bor også andre enn samer i Finnmark!

Ifølge eiendomsbesitteren Fefo, som eier så godt av alt grunnen i Finnmark, er ikke Finnmark også samisk, men samisk. Fefo sitt syn når det gjelder dette er ingen fillesak.

Styremedlemmene i Fefo representerer de partiene som har valgt dem inn i styret. Det er derfor rimelig å anta at disse styremedlemmene uttrykker sine partiers synspunkter.

Både Nordkalottfolket, Senterpartiet, Høyre og Arbeiderpartiet har sine personer i Fefo-styret. Alle disse stiller med sine lister i det kommende valget i Finnmark.

Vi som bor i Finnmark har derfor krav på å få vite om det er slik at disse partiene mener at Finnmark er samisk, med alle de politiske konsekvenser som et slikt syn innebærer.

Også vi som bor i Finnmark skal snart gå til valgurnene. Før vi går til valgurnene har vi krav på et klart svar på dette spørsmålet fra de nevnte partiene.