(iFinnmark)

Equinor har omfattende planer som vil skape stor aktivitet, sysselsetting og ringvirkninger i flere år.

Det er forventet at 70 % av verdiskapingen i prosjektet vil skje i norske bedrifter. En tredjedel av dette, nærmere 1700 årsverk, vil gå til Nord-Norge. Dette kommer i tillegg til rundt 500 viktige industriarbeidsplasser og store ringvirkninger fra driften hvert år. Investeringene gjør det mulig å opprettholde denne aktiviteten mot 2050. I tillegg vil en elektrifisering av Hammerfest HLNG fjerne hele 850.000 tonn med årlige CO2-utslipp, og bidrar massivt for å nå Stortingets ambisiøse og skjerpede utslippskrav for petroleumsnæringen. Det vil kreve mye kraft, og vil kunne utløse Statnetts bygging av en 420 kV kraftlinje fra Skaidi til Hyggevatn.

Dersom planene for elektrifisering blir godkjent, vil Statnetts kraftlinje fra Skaidi til Hammerfest bidra med en viktig styrking av kraftnettet i regionen. Industri Energi Equinor Sokkel forutsetter at utbyggingen gjennomføres i god dialog med berørte parter.

Norges betydning for å opprettholde energisikkerhet gjennom stabil gasseksport fra norsk sokkel og Hammerfest HLNG er av stor betydning i en krevende situasjon for Europa. Eksporten fra HLNG tilsvarer gass til ca 6,5 millioner euopeiske husholdninger, og utgjør 5% av norsk gasseksport.

Elektrifisering av Hammerfest HLNG vil fortsatt bidra til å skape store verdier og store samfunnsmessige ringvirkninger. Gjennom å elektrifisere Hammerfest HLNG vil viktige arbeidsplasser opprettholdes i Finnmark, bidra til å skape store verdier og ringvirkninger i flere tiår, opprettholde fortsatt viktige gassleveranser til Europa, og samtidig bidra til å redusere store utslipp av CO2.

Industri Energi Equinor Sokkel støtter våre kollegaer på Hammerfest HLNG og Equinor sine planer om å elektrifisere Hammerfest HLNG.