(iFinnmark)

Det kommende fylkestingsvalget blir et skjebnevalg for elevene i den videregående skolen.

Derfor vil FpU kjempe for å innføre fritt skolevalg både i nye Troms og nye Finnmark fylke, ikke som det er nå, med inntak soner som innskrenker din frihet til å velge.

Opptakssystemet i den videregående skolen bestemmes i dag av hver enkelt fylkeskommunene selv. Her i Troms og Finnmark fylke er det nærskoleprinsippet som legges til grunn for hvilken videregående skole eleven kan komme inn på. Dette vil FpU endre på.

Fritt skolevalg handler om at eleven selv kan velge hvilken videregående skole den ønsker å søke på basert på karakterene fra ungdomsskolen. Motstanderne av fritt skolevalg argumenterer for at inntaksordningen er urettferdig, siden det visstnok skaper «A» og «B-skoler». Det er heller det motsatte.

Skolene blir bedre ved at de konkurrerer om å ha attraktive studietilbud som elevene kan velge mellom, fremfor å kun måtte velge skolen som er nærmest der man bor. At man derfor er mot bedre studiemiljøer, er en merkelig argumentasjon.

Nærskoleprinsippet strider med elevenes frihet. En frihet til å kunne søke seg mot et nytt studiemiljø og et studieprogram i tråd med elevens interesser. Inntaksordningen er også urettferdig fordi bostedsadressen vil være avgjørende for hvilken skole eleven vil måtte gå på. Dette er urettferdig og oppskriften på segregering.

Derfor bør elevenes frihet vektlegges mer enn fylkestingspolitikernes trang til å tvinge elever til å gå på skolen som er dem nærmest. FpU er klare på hvor vi står i denne saken. Nemlig på elevenes side.