(iFinnmark)

Den 8. mai skal vi igjen feire friheten i Norge og hedre de mange veteraner fra frigjøringskampen fra naziokkupasjonen og fram til dagens veteraner fra internasjonale operasjoner.

Først vil jeg takke til alle som har skapt vår frihet og trygghet i Norge når vi på denne dag skal hedre, i dyp takknemlighet, våre borgere og allierte som skapte denne friheten for 78 år siden. Vi skal også hedre de mange som har bidratt for å bevare friheten siden den gang i de mange operasjoner vi har deltatt i rundt omkring i verden. Ikke minst hedre de som ofret sitt liv og sin helse for at vi her hjemme skulle nyte den demokratiske friheten og tryggheten vi har hatt siden 8. Mai 1945.

Friheten ingen selvfølge.

78 år er kanskje ikke det store jubileumstall, men vi føler likevel på denne dag et sterkt behov for å minnes de som ga sitt liv for at landet igjen skulle bli fritt etter 5 års tyranni og naziokkupasjon. Vi trenger hver eneste 8. mai å markere en understrekning av hva frihetskjemperne betød for oss, og vi trenger en påminnelse om at friheten ikke er noen selvfølge. Vi kan ikke ofte nok gjøre viktig betydningen av å stå vakt om landets frihet, og la våre ungdommer få del i de erfaringer som også vårt land høstet om diktaturets og tyranniets sanne vesen. Det er sagt at de som ikke kan huske historien er dømt til å gjenta den. Nei, historien skal aldri glemmes og den må gjentas spesielt på en slik dag.

Men, vi skal også i ærbødighet minnes de positive sider frigjøringskampen førte med seg, nemlig en bevissthet i folket som ble samlet til sterkt samhold, fellesskap og lojalitet også til våre allianser og som resulterte i økning av vårt ansvar for verdensfreden. Dette kan Norge være stolt av hvor vi i etterkrigstiden har forpliktet oss sterkt i fredsarbeid og felles ansvar for verdensfreden. Spesielt som aktiv deltaker i FN og NATO over mange tiår.

Internasjonale operasjoner.

Veterandagen ble etablert i 2011 og samkjørt med frigjøringsdagen. Denne dagen, 8. Mai, fikk da navnet Frigjørings- og veterandagen og markeres over hele landet. Siden 1945 har over 100 000 nordmenn tjenestegjort i over 100 ulike internasjonale operasjoner verden over helt siden frigjøringskampen. Mange norske bidrag langt unna våre grenser har ofte blitt oppfattet som unødvendige, men det har vært nødvendig for å ta krigens grusomheter ved roten slik at den ikke spres videre og kanskje til og med kan bite seg fast her hjemme.

Dessverre har noen ofret sitt liv i internasjonale operasjoner. Disse skal vi hedre spesielt på en slik dag, men heller ikke glemme de som har fått sår på kropp og sjel. Heldigvis har myndighetene tatt mer ansvar for våre veteraner og pårørende. Over hele landet blir dagen 8. mai markert med kransenedleggelse ved minnesmerker for våre falne. Flere kommuner inviterer veteraner med familie fra utenrikstjeneste til en høytidelig sammenkomst for å ære våre veteraner.

Ukraina.

Den pågående krigen i Ukraina, som minner oss på hvor grusom krig kan være, vil nok freden og samholdet her hjemme feieres sterkere over hele landet. Støtte

Derfor er det desto viktigere på denne dag at vi i ærbødighet hyller våre frihetskjempere og veteraner og takke dem for friheten som vi har i dag.

Gratulerer med dagen!