(iFinnmark)

Kautokeino kommune har for flere år siden fått innvilget midler fra Sametinget til å sette i gang et forsøksprosjekt om motorferdsel i utmark. Prosjektet skulle undersøke mulighetene for tilpasninger i regelverket for motorferdsel, og dermed kunne sikre og utvikle tradisjonell samisk utmarksbruk og høsting. Prosjektet skulle gi erfaringer som igjen skulle danne grunnlag for endringer i regelverket for motorferdsel i utmark.

Dessverre har ikke de som har styrt kommunen de siste fire årene satt i gang prosjektet. Kommunen har ikke engang tatt imot midlene og prosjektet har ikke hatt noen fremdrift. I debatten til Ávvir på torsdag fikk vi også høre at Sametinget gjentatte ganger har purret på at kommunen skal ta imot prosjektmidlene. Dette til tross for at utmarksbruk var en av valgkampsakene ved valget i 2019.

Guovdageainnu Sámilistu mener at meahcci er viktig for vårt livsgrunnlag, og vi vil derfor ta prosjektet ut av skuffen og sette det i gang så snart som mulig. Tradisjonell høsting og nærvær til naturen har endret seg over tid, dette ser vi også i motorferdselen. ATV, snøskuter og båter gjør at naturen og tradisjonelle områder blir tilgjengelige, og slik at utmarksbruk kan kombineres med annen jobb, skole og familie. Vi trenger en motorferdsellov som ivaretar samisk utmarks- og høstingstradisjoner.

Guovdageainnu Sámilistu presiserer at vi ikke ønsker å åpne for frikjøring. Motorferdsel bør fortsatt skje under regulerte former, men regelverket må endres slik at det ivaretar samiske høstingstradisjoner og sikrer mer lokal tilpasning og forvaltning.