(iFinnmark)

Det går snart mot et viktig veivalg for Nordre Sørøya. Energiselskapet St1 ønsker å bygge en vindkraftpark på fjellplatået mellom Bastafjordeidet og Akkarfjordeidet, og jobber for at Hammerfest kommune gir grønt lys til ei konsekvensutredning. St1 har skjønt at vi trenger stadig mer energi fra fornybare ressurser og ser at Nordre Sørøya er et samfunn som trenger flere bein å stå på for å kunne bevege seg bort fra veien til definitiv avfolkning.

Når man prøver å finne flere bein å stå på, så er det viktig å ta høyde for de bein man allerede står på. Akkarfjord er i stor grad basert på et mangfoldig og robust økosystem rundt seg. Yrkesfiskere og turister høster fra havet, reindriftsutøvere og bøndene høster fra inn- og utmark og turister nyter denne helheten som dessverre mangler på de fleste andre plasser i verden.

Jeg tror at industrialiseringa av utmarka rundt Akkarfjord, med en investering på to milliarder norske kroner, kommer til å destabilisere dette systemet i stor grad. Helheten forsvinner, reinbeitearealet vil bli delt i to, økosystemet blir i stor grad fragmentert og dagens robusthet vil forsvinne. Urørt natur vil bli bygget ned til fordel for syv arbeidsplasser. Dagens Næringsliv i Akkarfjord genererer stadig flere arbeidsplasser. Den store utfordringen er å finne dem som vil ta disse jobber, etablere seg her med eventuell familie og bli gammel her. Det er disse særinger som bygger et robust samfunn, som kan ta vare på sine gamle, sine barn, sin bygd, og ikke minst på økosystemet de er del av. Alt annet kan gi kortvarige oppturer, men vil neppe bidra til å opprettholde systemet på lang sikt.

Vi må satse på vindkraft, solenergi og mye mer, i områder hvor vi allerede har lagt vår infrastruktur. Vi må selv investere i små vindmøller og solcelleanlegg på gårdsplasser eller hustak, og kommunene må finne de mest bærekraftige lokaliteter til energiproduksjon på større skala. Nedbygging av natur står for enorme mengder CO₂-utslipp og bevaring av intakte økosystemer er et av de viktigste klimatiltak. Nedbygging av norsk natur skal derfor begrenses til det som er ytterst nødvendig. Det skal ikke være opp til store selskap å foreslå en konsekvensutredning til akkurat de områdene hvor de tror vindkraft er mest lønnsom. Det er garantert dyrest å bygge vindkraft i nærheten av- og spredt langs dagens infrastruktur. Men jeg er overbevist om at det vil spare oss fra store kostnader når vi finner ut at vi likevel trenger disse robuste samfunn basert på mangfoldige økosystemer. Akkurat som det hadde spart oss en del om vi hadde bremsa oljeforbruket vårt litt tidligere. Og dessverre er det slik at inntektene fra disse lavthengende frukter rask glemmes. Vi har det bare så bra som vi har det i øyeblikket.

Jeg håper at politikere i Hammerfest kommune løfter blikket og ser helheten i vår kommune. Jeg håper at Hammerfest kommune tar tak i fornybar energiproduksjon i vår kommune, sånn at utenlandske selskap slipper å gjøre det for oss. Jeg tror ikke på at Akkarfjord og Nordre Sørøya er gagna med en industri som slår sprekker i vår urørte natur, våre samfunn og våre robuste næringer. Sørøya og Hammerfest er gagna med en lokal styrt energiproduksjon som er tilpasset lokale behov og som i størst mulig grad tar hensyn til lokalmiljøet.

Det er da vi snakker om det grønne skiftet.

Det er da vi snakker om vekst og utvikling.