(iFinnmark)

Kommunevalget i 2023 har vært en interessant opplevelse for oss i Arbeiderpartiet, både her i Porsanger og i hele landet. Situasjonen i Finnmark, spesielt Porsanger, er et tydelig eksempel på dette. Bygdelister har sett en betydelig økning i støtte og har vunnet mandater over hele fjøla, inkludert vår egen kommune. Nordkalottfolket har blitt en fremtredende aktør, og TLP (Tverrpolitisk Liste i Porsanger) har vist seg å ha bred oppslutning i alle kretser her i Porsanger. Men hva har denne utviklingen ført til? Det er et spørsmål ingen vet svaret på enda.

Porsanger Arbeiderparti gikk inn i valgkampen med et tydelig mål om å lede kommunen med ansvar og omtanke. Vårt hovedfokus har vært å ivareta våre yngste og eldste innbyggere, samtidig som vi har frontet økt næringsutvikling som en hovedingrediens for å sikre solide tjenester til våre innbyggere. Vår politikk er forankret i prinsippene om sosialdemokrati og økonomisk balanse.

Velgerne har tydeligvis ønsket noe nytt, og TLP har presentert seg som et alternativ. For de av oss som har fulgt TLP tett de siste åtte årene, er det likevel klart at dette «noe nye» ikke nødvendigvis representerer en trygg eller ansvarlig ledelse. Dette gir oss i Arbeiderpartiet et betydelig ansvar, selv i mindretall, til å påvirke den politiske ledelsen i vår kommune.

Uavhengig av hvilken retning vi tar fremover, er én ting helt sikkert: I Arbeiderpartiet vil vi fortsette å føre en sterk og ansvarlig sosialdemokratisk politikk med et spesielt fokus på miljøvennlige initiativer, næringsutvikling og tilflytting i det kommende kommunestyret. Uansett hva fremtiden bringer, er det viktig at vi arbeider hardt for å overbevise velgerne. Hvis man ønsker en politikk som representerer Arbeiderpartiets verdier, er det også nødvendig å stemme på Arbeiderpartiet.