(iFinnmark)

Den største ulempen med å være en del av en liste uten tilhørighet til et bestemt parti, er at listen har begrensede ressurser og mindre (eller ingen) støtte fra et større moderparti og mindre i statsstøtte. Dette gjør at det i den lokale valgkampen blir vanskeligere å konkurrere med de store, og etablerte partiene.

En annen ulempe med å være uavhengig er at en ofte kan oppfattes som liten, og det derfor være utfordrende å bygge nettverk og etablere samarbeid utenfor kommunes grenser.

En til ulempe, er at det til tider også kan være vanskelig å nå fram med sine politiske meninger i sosiale medier, offentlige debatter og det kan til tider også være utfordrende å få leserinnlegg på trykk i lokalavisen ...

Fordelene med å velge en uavhengig liste er etter undertegnedes mening vesentlig større enn ulempene. Noen av de største fordelene med å være uavhengig og partiløs i lokalpolitikken, er at de lokale politikerne kan ta beslutninger som er basert på deres egne overbevisninger og subjektive vurderinger, uten å være bundet av partilinjer og grunnleggende politiske prinsipp.

Valget om å være partiløs i lokalpolitikken tas gjerne på bakgrunn av individuelle preferanser, verdier og lokale forhold. Å ha friheten til å være uten partilinjer, gjør at den lokale politikeren lettere kan tilpasse seg de lokale behovene og endringer i samfunnet. Med andre ord, så kan den lokale politikeren bli mer fokusert på konkrete saker og innbyggernes interesser - fremfor sentral partipolitikk.

Flere og flere velgere foretrekker i dag å stemme på partiløse kandidater.

Bakgrunnen for dette er at mange av de som stemmer ved lokalvalgene stemmer på menneskene, og ikke fargen på jakken. Ønsket om å velge en kandidat som prioriterer lokale interesser, og har mindre fokus på ideologiske prinsipper er for mange det som veier tyngst på vektskålen.

Uten tvil – så bidrar partiløse og uavhengige lokalpolitikere til å redusere polariseringen, og bidrar videre til å fremme samarbeid i kommunen - på tvers av partitilhørighet.

Hva er så fordelen med å ha en partiuavhengig ordfører?

En partiuavhengig ordfører slipper å ta hensyn til forventninger fra partiet sitt regionalt og nasjonalt. Han trenger ikke å måtte delta på ordføreropplæring, slik som Senterpartiet, Arbeiderpartiet og de andre store partiene gjennomfører for sine ordførere.

Den partiuavhengige ordføreren trenger ei heller å bruke noe av sin ordførerperiode på å drive valgkampen ved stortingsvalget (som er om to år), og kan heller vie all sin tid til å jobbe med lokale saker som er relevant for sin kommune.

En partiuavhengig ordfører kan også lettere frigjøre seg fra nedarvede politiske motsetninger mellom partiene lokalt, regionalt og nasjonalt. Han kan i stedet rette blikket fremover, og sette søkelys på å sammenkoble kommunestyret slik at alle jobber sammen for kommunens og innbyggernes beste.

Snøen som falt i fjor har smeltet for lengst ...

For å ta det siste først – har man glemt snøen som falt i fjor? Dersom man skal få velgernes tillit og stemmer – så må man i det minste være ærlig.

Velgerne husker kanskje ikke alt som blir sagt og gitt av løfter i en valgkamp.

Begrunnelsen for denne påstanden er at det er fordi ordene og løftene gjerne sitter løst og motivasjonen for å sanke stemmer ofte veier tyngre enn behovet for ærlighet og realisme. For de fleste så er det slik at det er de som holder ord – det er oftest de som lykkes og ikke blir glemt. Det å ta ære for noe som andre har gjort, eller ta ære for et enstemmig vedtak i et styre, det er verken greit eller snilt.

Det er viktig å være realistisk og åpen, det er noen av de viktigste egenskapene til en god politiker. Det er viktig å ikke glemme at velgerne ikke har korttidshukommelse ...

Å snakke om snøen som falt i fjor, har i veldig mange tilfeller liten, eller ingen verdi. Snøen som falt i fjor, kan ingen gjøre noe med og det får undertegnede til å tenke på forrige ukas utspørringen til ordførerkandidatene fra Båtsfjord. I debatten ble vår flotte og høflige (dog litt lavmælte) ordførerkandidat Øyvind Hauken, plassert mellom de to litt mer høylytte «kamphanene» fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Utspørringen ble ledet av det undertegnede oppfattet som en mildt sagt uforberedt, og lite engasjert journalist. Det er på det rene at Båtsfjord kommune står foran store og tøffe utfordringer i de neste årene, særlig med tanke på å betjene den store lånegjelden sin. Første spørsmål fra debattlederen var derfor ganske lite overraskende et spørsmål omkring kommunens økonomiske situasjon – «Har Båtsfjord kommune lånt over evne?»

Svarene fra begge flankene var etter vår mening vag og utydelig, og fokuset ble fort rettet over på «snøen som falt i fjor». Det ble ikke gitt noen gode og konkrete forslag om tiltak som måtte iverksettes for at kommunen skulle klare å betjene gjelden på en bærekraftig måte. Når Båtsfjordlistas ordførerkandidat Øyvind forsøkte å ta «ballen inn på banen igjen» og komme med noen mer konkrete forslag og ideer om hva som måtte til – så var tiden og interessen til debattleder flyttet over på neste tema. For oss så var dette skuffende og motivasjonen til debattleder virket heller å være å holde «temperaturen oppe» mellom kandidaten fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Nå skal sant sies, at debattleder etter hvert tok selvkritikk og påpekte selv av at debatten/utspørringen gled ut. Men, på dette tidspunktet så var det for sent og Båtsfjordlista har av den grunn valgt å ty til avisinnlegg og sosiale medier for å fremme sine forslag og meninger.

For ordens skyld – motivasjonen eller målet med dette innlegget var ikke å rakke ned på debattleder eller ordførerkandidatene fra de andre partiene, men å fremme fordelen med å stemme på en liste med uavhengige kandidater – og en partiløs ordfører.

Avslutningsvis i dette innlegget så vil undertegnede si at på Båtsfjordlista har vi mennesker som stemmer på Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Høyre, MDG og andre partier ved fylkes- og stortingsvalg. Men i forhold til valget i Båtsfjord så er vi omforent, og enige om at vår jobb som lokalpolitikere er å yte det beste for Båtsfjordsamfunnet. Vi har ikke tro på at partipolitikk på lokalplan er det som skaper de beste lokale løsningene for Båtsfjord nå. Tvert imot, så mener vi at dagens partipolitikk, i et så lite og skjørt samfunn som Båtsfjord er, er en faktor som er med på å skape ubalanse i samarbeidet mellom de folkevalgte, kommunen og innbyggerne. Båtsfjordlista er av den oppfatningen om at det Båtsfjord trenger mest nå, er mennesker som jobber for at alle de som bor og jobber i Båtsfjord, skal få forutsigbarhet og et godt samfunn å leve i.

Til alle de som har stemmerett – husk å stemme!

Ønsker alle et godt valg!