(iFinnmark)

E du nord? (Kari Bremnes)

Imella multebær og mygg (Ivar Thomassen)

Nordaførr (RSP & Thomax)

Vidda (Ole Edvard Antonsen)

Dette leserinnlegget kan du lese mens du hører på de fire låtene jeg innleder med her. Noen av svarene på HVORFOR vi velger å bo og bli her i Alta og Nord-Norge ligger kanskje i disse låtene.

Mange av de andre svarene ligger i Alta kommunes framoverlente lokalpolitikere; som de 8 siste årene er styrt og ledet av team Monica Nielsen i Alta Arbeiderparti.

Framoverlente lokalpolitikere, kombinert med innovative og kreative ansatte i kommunen – som daglig jobber med tjenesteproduksjon for Altas innbyggere.

Alta er god på verdiskapning, både i det offentlige og i det private næringsliv. Alt henger sammen med alt.

Vi som velger å bo og bli i Alta og Nord-Norge har en vanvittig sterk identitet knyttet til naturen – fordi det er en viktig verdi for oss.

Nærheten til naturen bidrar til at vi i hverdagen føler på en enorm frihetsfølelse, kontra storbylivet som oppleves som mere stressende for mange – blant annet fordi det er lange avstander i hverdagen. Hverdagslivet, spesielt for småbarnsforeldre, er enklere i Alta. Det er korte avstander til «alt».

Naturen som verdi

Nærheten til naturen. Mange av oss ser fjell og sjø fra stuevinduet vårt

 • Være aktiv i naturen rett utenfor døren. I Alta kan du starte utenfor huset ditt og sykle opp på Finnmarksvidda. Det er SÅ rått å ha denne muligheten
 • Plukke bær, jakte, fiske i vann, i elver og i havet – vi høster fra naturen som vi har gjort i flere generasjoner

Og her i Alta har vi i mange år hatt lokalpolitikere som har valgt å tilrettelegge for at innbyggerne vil bo og bli i Alta. Og da tenker jeg også på andre viktige verdier som blant annet kultur, næringsliv (arbeidsplasser), barnehage, skole og helseomsorg. Og ja, team Monica og Alta Arbeiderparti har ledet og tilrettelagt de 8 siste årene for mye av det som faktisk skjer her i Alta. Det handler i stor grad om lokalpolitikere som er opptatt av å støtte og videreutvikle alt som skjer i kommunen; og fortsette å jobbe for en fortsatt positiv befolkningsutvikling i Alta.

Bevegelse/aktivitet som verdi

 • Kunne gå, sykle eller løpe til og fra jobb, også i vinterhalvåret. Sykkelbyen Alta sørger for at alle gang- og sykkelstier er brøytet tidlig på morgenen
 • BUA som låner ut gratis sports- og fritidsutstyr

Kultur og idrett som verdi

NM arrangement (2023: Junior NM ski, NM i skiskyting og NM i motocross), Offroad Finnmark, Finnmarksløpet, Altaturneringen – kommunen er en aktiv tilrettelegger og samarbeidspartner for at alle disse nasjonale og lokale arrangementene blir gjennomført. Altaværinger er ganske rå på frivillighetsarbeid også; det er mange ildsjeler i denne byen.

Huset som samlingssted for ungdom som har andre interesser enn idrett. Både Ella Marie og Bilal vanket på Huset da de gikk på videregående skole i Alta

 • Alta sentrum og gågata. Her er det satset på blant annet skøytebane og lyssetting i mørketida
 • Alta Live på sentrum

Alta Arbeiderparti vil videreutvikle samarbeidet med aktører om festivaler, idrettsarrangement og konferanser. Og tilrettelegge for bygging av flere hoteller

Næringsliv (arbeidsplasser) som verdi – hvor lokalpolitikere har tilrettelegger-rollen for næringsvirksomhet, med fokus på nye arbeidsplasser og samspill mellom eksisterende næringer:

Havneområdet som gjør at Alta kan ta imot flere cruisebåter. Effekten av dette er turister som kjøper varer og tjenester fra alle de profesjonelle reiselivsbedriftene, samt restaurantbransjen, som er etablert i Alta. Alta Arbeiderparti har programfestet at det skal jobbes fram en ny og framtidsrettet cruise- og flerbrukskai i Alta. Dette vil styrke reiselivet og øvrig næringsliv i byen

 • Nye næringsvirksomhetsområder, som Skillemoen næringspark
 • Handelsbyen Alta er også en satsing som handler om å trekke til seg folk fra hele fylket for opplevelser og shopping i Alta
 • Alta Arbeiderparti har som mål å ha ledige næringsarealer til industrietableringer, til enhver tid

Helseomsorg som verdi

 • Alta kommune valgte tidlig å jobbe for å bli en demensvennlig kommune. Altagårdshagen er bygd opp som et tilbud til mennesker med demens, både i form av avlastning og faste plasser
 • Alta har antakeligvis den beste boligsosiale planen i hele Finnmark, hvor kommunen stiller krav til utbyggerne om at en andel av utleieobjektene skal være forbeholdt de som har vanskelig for å komme seg inn på boligmarkedet
 • Det nye omsorgssenteret i Alta ble offisielt åpnet 11.11.22. En framtidsrettet og samlokalisering av sykehjem, omsorgsboliger, legetjenester, fysioterapi, rehabilitering, hjemmetjeneste m.m. En investering til nesten 1 milliard
 • Klinikk Alta og psykiatrisk sykehus

Barnehage og skole som verdi

Team Monica og Alta Arbeiderparti har jobbet med og landet den mangeårige skolesaken i Alta. Takket været denne brubyggerrollen som Alta AP har stått i bresjen for så er det nå endelig et bredt politisk flertall for en skolestruktur som innebærer:

– Komsa skal bygges til en 3 paralleller 1–7 skole, og med klasserom til de samiske klassene

– Saga skole skal bygges ut til en 2 parallell 1–7 skole

– Gakori skole skal være hovedskolen i vest, og bygges ut til en 3 parallell

– Kaiskuru skole skal være en 1-7, med nye spesialrom

– En ny utredning for Aronnes og Elvebakken skole skal gi grunnlag for sak om ny framtidig skole for disse områdene

Fra 1. august i år er det GRATIS barnehage! For alle som bor i Finnmark og Nord Troms. Det utgjør mye penger for småbarnsfamilier. Og dette kommer i tillegg til nedskriving av studielån

Fra august utvides ordningen med gratis SFO (12 timer) til å gjelde for 2. trinn. Allerede høsten 2022 ble det innført gratis SFO (12 timer) for 1. trinn

Og ja, Alta Arbeiderparti sier nei til elektrifisering av Melkøya med strøm fra land. Team Monica jobber knallhardt mot sentrale politikere for å sikre frislipp av den kraften som per i dag er reservert til Melkøya. Denne strømmen MÅ FRIGIS NÅ, slik at andre næringsutviklingsprosjekter kan iverksettes i Finnmark.

Hvis du er interessert i å lese flere detaljer i Alta Arbeiderpartis valgprogram finner du det på vår hjemmeside https://alta.arbeiderpartiet.no/

Godt valg!