(iFinnmark)

Over 100.000 nordmenn lever med demens i dag og dette tallet vil doble seg de neste tiårene. I Sør-Varanger kommune var det i 2020 anslagsvis 189 med demens, og i 2030 er det beregnet å være 263 demenssyke. Årsaken er at vi blir flere eldre, vi lever lenger, og høy alder er den største risikofaktoren for å få demens.

Demens er en sykdom som er vond å få for den som rammes, den krever mye av pårørende og den koster mye for fellesskapet. Nasjonalforeningen for folkehelsen er interesseorganisasjon for mennesker med demens og deres pårørende. Vi er bekymret for at mange av de som rammes av demens ikke får den hjelpen de trenger og har rett på.

Av de som har demens er det halvparten som mangler diagnose. Under fem prosent har tilbud om GPS, og det er store forskjeller fra kommune til kommune. I Troms og Finnmark fylke viser tall fra Helsedirektoratet i 2021, at 2,4 % av de som har diagnose har tilbud om GPS. Altfor mange mangler dagtilbud og avlastning. Å få sykehjemsplass er vanskelig. Vi klarer ikke gi nødvendig tilbud i dag, og er absolutt ikke klare for den store veksten som venter oss.

Vi er opptatt av at ingen skal møte demens alene. Det er mer enn tøft nok å få en slik diagnose, det skal ikke også være tøft å få hjelp. Snart er det kommunevalg. Vi håper på et flertall i vår kommune som kan gi mennesker trygghet om at dersom de får demens, skal de og deres pårørende få hjelp og støtte hele veien gjennom sykdommen.