(iFinnmark)

Dette er uttalelser Wærnes offentlig gikk ut med i etterkant av rapporten som var unndratt offentligheten. Hele artikkelen i avisa Finnmarken kan leses her:

https://www.ifinnmark.no/5-81-1368851

Overskriften i artikkelen er:

«Eksisterer ikke fryktkultur, slår ordfører Wærnes fast».

Videre sier Wærnes;

«Rapporten og vedtaket omhandler hele organisasjonen, også tillitsvalgte».

«Så er det jo også et spørsmål om alle varslene er berettiget, og om de er gjort formelt riktig».

Les også

Manglende etterrettelighet

«Fryktkultur er det i rapporten konkludert med at det ikke er grunnlag for å påstå at eksisterer».

Det ble sagt klart ifra om at ingen skulle gå ut med noe fra rapporten, derfor skulle rapporten unndras offentligheten.

I tillegg til at han lekker fra rapporten, så lekker han uriktige opplysninger som både han og nåværende ordfører har gjentatt!

Dette er også noe en sladdet versjon (er offentlig) dokumenterer.

Les også

Båtsfjord Arbeiderpartis historieforfalskning

Jeg kan også nevne at media var til stede på et kommunestyremøte hvor dette ble gjentatt fra kommunestyrets talestol.

At Wærnes får vondt i magen skjønner jeg godt. . Dette gjør det ikke bedre for de som føler på frykten, samt at en tillitsmann som Wærnes ikke respekterer hva unndratt offentlighet betyr.