(iFinnmark)

Jeg var på folkemøte i Akkarfjord før jul, et møte arrangert av Multiconsult, St1 og grunneiere. Her ble det presentert planer om vindmøllepark på nordre Sørøya. Tretti vindmøller, opptil 250 meter høye, skal plasseres på Borvikklubben ved innseilinga til Akkarfjord. Herfra skal mastene gå videre på fjellene over Finnelv. Så videre til fjellene over Bastafjordnæringen og Storsanden på yttersiden av Sørøya. Øya blir nærmest delt i to. Borvikklubben er 271 meter, og Bastafjordnæringen 215 meter. Det betyr at vindmøller vil rave høyere enn fjellene de blir plassert på. For å få dette til, må det lages bilvei opp Finnelvdalen. Oppe på fjellet må det graves ut mange tilførselsveier på kryss og tvers gjennom landskapet. På toppen av mastene blir det blinkene lys døgnet rundt. Møtet ble avsluttet med lovnader om billig strøm, veier, næringsfond og arbeidsplasser.

Les også

Hammerfest må omstille. Ja til 420 kV og elektrifisering

Jeg har bodd i Akkarfjord siden 2007. Her har jeg klatret opp fjell, og tråkket ned fjell. Jeg har gått i daler, og vandret i fjorder. Fra nord til sør, fra vest til øst. Sørøya er landets fjerde største øy. Om sommeren farges øya intens grønn. Et storslått kystlandskap skapes i møtet mellom sjø, vind, vann, is og berg. Her flyr havørn, storskarv, fjelljo og lomvi. Utenfor svømmer sel, havert og steinkobbe. På fjellet hopper harer og røyskatt. I fjæra gnager oteren på et fiskehode. Her spirer reinmose, fjellbjørk, rosenrot og myrfiol. Her fylles bøttene med molter og blåbær. Ved fjellvannene beiter rein, sauer og kameler. På yttersiden er det endeløse hvite korallstrender. Ute i havet svømmer torsk, kveite og sei. Oppe i bergene kakler rypene. Fra vest herjer stormene med hav og bølger. Om vinteren danser nordlyset i alle farger over Kjøttvikvarden. På Sørøya kan man vandre i dager og uker, og ha følelse av at ingen har vært her før deg.

Les også

Knust framtid med Finnmark Dagblad

I tusenvis av år har mennesker bodd på nordre Sørøya. I Mefjord, Kjøttvika, Akkarfjord, Gamvik, Finnvika, Borvik, Bismervik, Finnelv, Bastafjord og Vassvika. Og mennesker bor her i dag også. Noen har bodd her hele sitt liv. Mange har flyttet fra Hammerfest og byer i Europa for å skape et nytt liv på Sørøya. Nærheten til vann, fjell, hav og natur har fristet unge familier til bygda. Om somrene vandrer hundrevis av mennesker i fjellene, fra Tarhalsen i nord til Fuglen i sør. I dag bor det mer enn sytti mennesker i bygda, og praten går på mange tungemål. Her er det fiskefabrikk, butikk, skole, sauegård, fiskebåter, reindrift, barnehage, internett, samfunnshus og turisme. Gamle slåttemarker har fått nytt liv. Forfalte hus har fått nye tak, vegger og mennesker. Millioner investeres i fiskeri, gardsbruk og fisketurisme. Bygda har mange muligheter til å forbli et livskraftig og levende samfunn.

Les også

Vindkraft på nordre Sørøy. La bygda leve

Men nå trues fjellene rundt Akkarfjord av voldtekt. Tilførselsveier skal graves ut på kryss og tvers i landskapet. Utsikten fra bygda blir surrende monstermaster, høyere enn fjellene selv. De blinkene lysene på toppen vil aldri slokkes. For alltid vil Rossefjell, Finnelvdalen, Borvikklubben og Bastafjordnæringen få varige sår. Løftene om penger, arbeidsplasser og billig strøm vil blåses bort med første kulingvarsel hvis konsulentene fra Multiconsult og St1 får tillatelse til å starte graving.

Jeg er for å ta vinden i bruk for å skape elektrisitet. Men det er ikke en god ide å rasere natur og livsmiljø for å få det til. Konsulentene har levert sin søknad til kommunen. Jeg håper politikerne gravlegger prosjektet så fort som mulig. Skulle de trenge mer informasjon, så er de velkomne til en vandring i fjellene fra Borvikklubben til Bastafjordnæringen. På en slik tur vil fjellene og naturen selv få politikerne til å forstå….