(iFinnmark)

Administrasjonen i Porsanger kommune varslet i går at de kartlegger muligheten for å bytte ut elever med andre leietakere på hybelbygget i Lakselv- og med det fjerne boplassen til mange borteboere.

Flere linjer på Lakselv VGS står regelmessig i fare for å bli lagt ned. Grunnen er som regel lave elevtall. En stor andel av elevmassen på Lakselv Videregående Skole er borteboere, så hva skjer hvis disse elvene faller bort? Vil det da være elevgrunnlag til å opprettholde dagens linjer?

Lakselv VGS er ei pulsåre i Porsanger kommune. Den sikrer at ungdom kan ta utdanning i sin hjemkommune, og gir elever fra småkommuner et trygt sted å lære. Ikke minst gir den 57 fylkeskommunale stillinger. Å miste Lakselv VGS ville ikke bare vært en tragedie for Porsanger kommune, men for hele regionen. Lakselv VGS er i midten av Finnmark, og de fleste elevene fra Nordkyn kommer hit. På grunn av attraktive linjer konkurrerer faktisk elever fra hele Finnmark om noen av skoleplassene her. Hvor skal alle de dra om ikke til Lakselv? Skal de tvinges enda lengre vekk fra hjemmene sine?

Det er ikke noen tvil om at et lite samfunn som Lakselv ikke er garantert en videregående skole. Skolen har imidlertid et fortrinn som gjør at den får bestå: borteboerne. Hybelbygget er det som gjør at foreldre vet at det er trygge rammer for når de velger å sende barna sine til Lakselv. De vet at barna vil treffe andre i samme situasjon, som heller kanskje ikke kjenner noen på sitt nye bosted, og de har tryggheten av å vite at det er nattevakter som er til stede hvis noe skulle skje.

Å miste Lakselv VGS ville ikke bare vært en tragedie for Porsanger kommune, men for hele regionen. Lakselv VGS er i midten av Finnmark, og de fleste elevene fra Nordkyn kommer hit. På grunn av attraktive linjer konkurrerer faktisk elever fra hele Finnmark om noen av skoleplassene her. Hvor skal alle de dra om ikke til Lakselv? Skal de tvinges enda lengre vekk fra hjemmene sine?

Alexander Baden

Porsanger kommune har allerede svekket hybeltilbudet. Per i dag deler elevene hybelbygget med Samisk språk og kultursenter, Barnevernet og kinosjefen. Hvorfor alle disse har kontor på et bygg som skal være elevenes sitt, er det mange som lurer på. I hvertfall hvorfor disse har tatt over fellesstua, som tidligere har vært en at av de viktigste møteplassene for borteboerne i kommunen. Det administrasjonen nå vurderer, ville vært en kniv i hjertet til Lakselv VGS.

Det er riktig at kommunen er i en vanskelig situasjon, og må se etter alternative løsninger til slik ting fungerer i dag. Men å kaste elevene ut fra hybelbygget, ville være som å skyte seg selv i foten. Ungdom er kommunens viktigste ressurs, og da må vi legge til rette for dem, ikke aktivt jobbe for nedleggelse av skolen deres.