(iFinnmark)

Vi må gjøre det mer attraktivt å bli og å forbli lærer i Alta-skolen. Læreren er den viktigste faktoren for elevers læring. Da er det uforståelig at lærerne ikke lenger har mulighet til opprykk og økt lønn, uten å gå ut av klasserommet.

Høyre i regjering gjennomføre et lærerløft for lærerne. Lærerutdanningen ble en master grad, rekordmange lærere fikk tilbud om videreutdanning og det ble innført karriereveier for lærere i klasserommet, lærerspesialistordningen. Lærerspesialistordningen innebar muligheter for opprykk og økt lønn for de lærerne som brant litt ekstra for god undervisning.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet fjernt ordningen med et pennestrøk etter at de kom til makten, uten noen klare planer om en ny ordning. Det betyr at opprykk for lærerne igjen betyr at de må ut av klasserommet og inn på kontoret med flere administrative oppgaver i skoleledelsen om de ønsker seg økt lønn. Dette er feil, når det vi trenger flere lærere inn i klasserommene. Derfor går vi i Alta Høyre til valg på å gjeninnføre ordningen lokalt.

Lærerspesialistordningen har fått kritikk, mange peker på at tittelen er rar eller at skolene og kommunene ikke klarer å ta kompetansen til lærerne i bruk. Dette kan løses. For vel så viktig er faktumet at sluttevalueringen av lærerspesialistordningen fra 2021 viste at ni av ti lærerspesialister syntes de fikk spennende oppgaver, faglig utvikling og at nye utfordringer ga motivasjon til å søke. Sluttevalueringen viste også at ordningen bidrar til at lærerne vil fortsette å undervise, og lærerspesialistene opplevde og bidrar positivt til det faglige fellesskapet på skolen. I tillegg viser den at evalueringen at ordningen forbedret seg positivt på nesten alle parametere siden den forrige evalueringen i 2016.

Forleden dag var jeg på besøk hos Camilla på Kaiskuru Nærmiljøsenter som fikk muligheten til å bli lærerspesialist her i Alta. Den iveren elevene i hennes matematikktime viste var utrolig flott å få med seg. Camilla selv var strålende fornøyd med den muligheten som var gitt og var klar på at dette må man satse videre på.

At ordningen ble avviklet, framfor videreutviklet er helt uforståelig. Alta Høyre vil ivareta lærernes muligheter i klasserommet. Både for å sørge for at læreryrket blir attraktivt, men også fordi det gir lærerne mulighet til å dele god undervisningspraksis.

Alta Høyre går til valg på å få tilbake en karrierevei for lærerne som brenner som undervisning. Fordi gode lærere i Alta skal få mulighet til å utvikle både egen kompetanse, det profesjonsfaglige fellesskapet og skolen de jobber på. Det kommer både skolene, lærerne og særlig elevene til gode.