(iFinnmark)

Grunnen til at det har bodd folk her nord, er havet og de rike ressursene. I tillegg til 11 felt som ble foreslått til havvind i 2011, kom NVE i vår med forslag til 20 nye områder som ansees som aktuelle for havvind. Derav fire svære felt på gamle fiskebanker utenfor Troms og Finnmark. Mange, ikke minst i fiskerinæringa, er bekymret for det som framstår som hodeløse eventyr som vil sette store verdier langs kysten vår på spill.


Motvind Nord sendte inn høringsuttalelse til program for strategisk konsekvensutredning for havvind. Hav og kyst forvaltning versus hodeløs gambling. 22. August hadde Motvind Nord en markering om havvind, og 24. August var havvind tema på folkemøte på Sommarøy i Tromsø.

I Nordlys kan man lese at det på forhånd var knyttet spenning til hva politikerne ville si om havvind på Auvær, og at saken ble ettertrykkelig skutt ned av både ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) og Pål Julius Skogholt (SV).

– Havvind på Auvær vil ikke blir gjennomført og er borte fra alle offentlige planer. Det er det bred enighet om, sier Wilhelmsen.Så bra! Men – hvilke parti kan vi stole på?
De fleste politiske parti har havvind som satsing - både sentralt og på fylkesnivå. SV går til og med for havvind på Tromsøflaket. Hva mener Tromsø SV og de andre partiene i Tromsø og i landsdelen om dette?

Gunnar Wilhelmsen har proklamert at Tromsø skal bli intet mindre enn en havvindhovedstad!

Det er mye penger i transport av kraft. 420kV-nett er motorvei for eksport av kraft, og EU-programmet E-Highway 2050 som Statnett deltar i, handler om transport av strøm fra alle kanter til Sentral-Europa.

De fleste styringspartiene roper om mer kraftutbygging og mer nettkapasitet. Etter boltebrudd i Trafoen i Ofoten i 2014 og 2015, startet linjebygging fra Ofoten til Skaidi. Tidligere har ordførerne i Øst-Finnmark ført an i krav om 420kV-linje til Varanger. Dette passer godt for styringspartiene i Oslo som vil elektrifisere Melkøya. Nå har ordførerne i Hålogalandsregionen også kommet med krav om 420kV-linjer utover mot havet. Hva politikerne vil med 420kV-linje til Harstad er et mysterium.

Kan det være at spenninga i huset er dårlig, jfr. Aina Borch ordfører i Porsanger som ville ha 420kV-linja fordi sikringene gikk når ho støvsuger.

Melkøypakken vil få store samfunnsmessige konsekvenser, for hele landsdelen

Selskap innen kraftspekulasjon ønsker Melkøy-pakken velkommen. De samme selskapene som har stått bak kontroversielle vindkraftprosjekt som Ånstadblåheia, Andmyran, Sørfjorden i Tysfjord, Kvitfjell-Raudfjell i Malangskjeften, Fakken på Vannøya, Dønnesfjord på Sørøya, Davvi på Laksefjordvidda, Nordkyn, m fl. står klare til å omstille indrefileten av natur i Europa til industriområder. Troms Kraft har nylig etablert et nytt selskap; Troms Kraft Vind AS, og ruster seg for vindkraft og hydrogen i Nord-Troms, i første omgang.

Vindkraft og hydrogen - lite å vinne og mye å tape.
Kommunene lokkes og presses til å gå med på konsekvensutredninger, utarbeide områdeplaner og sette av arealer i kommuneplanen. Vindkraft er ustabil kraft, krever kostbare overføringslinjer og gir økte strømpriser til vanlige folk, men stor fortjeneste til de få. Lokalt er tapene betydelige; støy og blinkende lys, iskast vinterstid, flatsprengte fjell og oppgravde myrer, giftige stoffer i vann og vegetasjon, tap for primærnæringene, og mye mer. Støre har lovt Tyskland mye hydrogen, men husk at hydrogenfabrikker – krever store arealer, mye og stabil kraft og bare 30% kommer ut i andre enden.

På fylkestingene følger alle den sentrale partiledelsen - alle så nær som Rødt går for Melkøypakken, havvind og er for kraftspekulasjon med vindkraft og 420kV-linjer.

I små kommuner er det få parti å velge mellom. Lokalt kan det være rett å velge Sp og SV selv om partiene er for havvind. Rødt og INP har en god og helhetlig energipolitikk.


Sjekk hvor partiene står om Melkøya og vindkraft på land og hav utenfor kysten av Troms og Finnmark.

Velg naturen og kulturen
Vi vet nok om verdiene i natur og helse – vi trenger ingen utredninger. Vindkraft, 420 kV linjer og elektrifisering av Melkøya er dette valgets viktigste tema. Kampen står om arvesølvet, vannkrafta og naturen, mot EXIT-samfunnet med «Mer av alt – raskere»

Stem på politiske parti og politikere som:
- har rak rygg og klart hode
- er tydelige i energispørsmål, som er mot kraftspekulasjon
- skjønner at naturen og primærnæringene må ha rangen
- sier NEI til områdeplan for vindkraft, konsekvensutredninger og konsesjonssøknader
- sier NEI til vindkraft på land og hav!
- sier nei til elektrifisering av Melkøya og hele Melkøyapakken

Natur eller vindkraft – det er ditt valg. Stem på noen du kan stole på - både til kommunestyre og fylkesting!


God helg og godt valg!