(iFinnmark)

For å få flere til å se verdien av det livet vi har her må vi gjøre noe med ulempene med å bo i nord.

Kanskje er det en moderne form for bureising som må til for ny vekst og stabilitet i Finnmark? Eksempel på tiltak kan være satsing på bedre veier og flytilbud, Svalbardskatt, billigere utleieleiligheter, full barnehagedekning med økt bemanning. Vi må jobbe for å endre regler for overføring av midler. Vi må ikke straffes på grunn av eldre befolkning med lavere overføring av midler.

For å være rettferdig, må man iblant behandle kommuner ulikt. Vi har ulike behov og forutsetninger, det er dette som bør bestemme fordelinger. Trygghet koster ulikt ettersom hvor du bor, og trygghet er det vi behøver nå. Både i forhold til utfordringer vi har nå, og Sør-Varanger kommunes beliggenhet.

Det er ikke ofte man nå ser noe positivt skrevet om Øst- Finnmark. Det er vel ikke til å legge skjul på at vi har fått mye oppmerksomhet den siste tiden der alt virker svart. OK, vi har utfordringer og uenigheter finnes i hvordan vi skal løse disse, men ønsket om det beste for Sør-Varanger kommune er der.

Vi politikere har en plikt til å forklare resten av Norge hvorfor Finnmark er så spesielt.

Vi kan ikke forvente at andre skal forstå både mulighetene vi har her nord, og at det å satse her nord er en lur og god investering. Vi må fortelle om det vi har av muligheter til de som aldri har vært her, og at alt ikke er svart.

Kommunen jeg kommer fra, Sør-Varanger, et levende samfunn i Arktis, har alle muligheter for å utvikles.

Sør-Varanger er en gammel gruvekommune som over år har levert en av de reneste jernmalmene som finnes i verden. Det privateide gruveselskapet Sydvaranger ble etablert i1906. Fire år senere gikk det første toget med jernmalm fra Bjørnevatn til Kirkenes. Med svenske eiere og tysk kapital ble et industrisamfunn bygd opp i Kirkenes. Folketallet ble femdoblet fram til 1940. AS Sydvaranger har startet opp, og lagt ned noen ganger, men er nå i oppstartsfasen på ny. Et amerikansk selskap har kjøpt gruveselskapet Sydvaranger.

Fiskeri og krabbefiske går så det suser og skaper lokale arbeidsplasser og mat som sendes ut i hele verden. Vi har jordbruk og reindrift som bidrar til matsikkerhet.

Turismen er stor, og vil fortsette vokse. Vi har godt samarbeid med Finland som ønsker tilgang til havn og Nordvestpassasjen med den enorme utvikling og verdiskapingen dette kan gi.

Vi har isfri havn, skipsverft, flyplass, og mange kreative folk som har fått og tatt sjansen på et godt liv i nord.

Vi har innland, kyst og variert og nær natur. Spennende kultur både når det gjelder sammensetning av befolkning, teater, musikk og etnisitet.

Jeg ser på Sør-Varanger som det stedet der alle muligheter finnes og du kan leve det gode liv. Det vi mangler nå er folk til å fylle alle roller og som ønsker teste ut livet i nord. Dessuten behøves midler til å kunne utvikle alle mulighetene vi har. Det er ikke en utgift, men investering for framtidig vekst.

På slutten av 1800 og starten på 1900 tallet var Sør-Varanger ei lita bygd. For å få vekst i nord og bosetning i hele landet ble det satt i gang bureising. Folk som ønsket et nytt liv flyttet hit mot at de fikk jord. Det var starten på et nytt, større, moderne Sør-Varanger med Kirkenes som et voksende kommunesenter. Jeg og de fleste andre som bor, lever og skaper her har røtter tilbake fra andre steder og valgte dette bostedet, elsker Sør-Varanger og har valgt å fortsette bo her. Vi bidrar til vekst og utvikling og deler av overskudd og skattepenger til resten av Norge.

Alt behøver ikke være svart, dersom viljen er der kan man slå på lyset. Ønsket er en pakkeløsning som fører til stabilitet og tilflytning som en moderne form for bureising.

Jeg ønsker å jobbe sammen med Sør-Varanger Arbeiderparti for å få flere til å satse på Sør-Varanger kommune.