(iFinnmark)

Man kommer langt med nordnorske verdier som likeverdighet, naturnærhet og redelighet. Da trenger man ikke lyge, overdrive eller rakke ned på andre i valgkampen. Det gir resultater.

Vi har ikke en eneste nasjonal politiker som har vært på TV hver dag i måneder, og promotert vårt parti. Vi har ikke ressurser nok til å banke på hver en dør i Troms og Finnmark. Heller ikke ressurser til å ha valgstand på ethvert sted. Ikke har vi brydd oss om å rakke ned på motstanderne, selv om vi måtte tykke ut med noen tilsvar til direkte løgner om vår politikk. Likevel fosser Nordkalottfolket frem på meningsmålingene.

Folk er lei lovnader som ikke blir holdt, og politikere som gjør hva de kan for å forsvare sine sørnorske kolleger. De er frustrert over politikk som nekter å ta innover seg at livet i nord, er annerledes enn i sør. Og de er fyrt over urettferdighet og at man ikke behandles likeverdig.

Nordkalottfolket tar folk på alvor. Vi vet at vettet er ganske jevnt fordelt, og at folk tenker omtrent som oss.

Våre prinsipper er enkle, og det er lett å velge oss. Vi er jo alle nordkalottfolk, og det er lett å kjenne seg igjen i våre verdier, når man ser at ideologi ikke fungerer. Akkurat nå er det tre tema som går igjen og er verdt å merke seg:

Vi gir oss aldri på likeverd!
Det skal være likeverdighet mellom nordmenn, samer og kvener. Og en del av folket kan ikke bestemme over en annen. Samer kan ikke bestemme over alle andre i nord, det kan ikke reindrifta heller. Vi er alle likeverdige. Vi har bodd her godt blandet i århundrer, og det skal vi fortsette med. Kvener, samer og nordmenn – alle skal leve godt og få utvikle sin kultur og sitt levesett.

Naturnærhet er grunnlaget for verdensbildet i nord.
Havet, fjellene, vidda og elvene ligger i hjerterota vår, og er grunnlaget for vårt verdensbilde i nord. Vi vil bruke naturen, vi vil sanke, fiske, jakte, gå, kjøre, ro, bruke båt, føtter, ATV, scooter, ski og sykkel. Da nytter det ikke å hetse det store moderate flertallet, som vil ha tilbake den naturbruken som staten har tatt fra oss. Det er så enkelt å forstå. Men, når andre partier med vilje forvrenger vårt budskap om å få tilbake den naturnærheten staten har tatt fra oss – da må de bare tape velgere.

Vær redelig, lyg ikke om samferdsel
Når Ap forleden lanserte «tidenes samferdselspakke» og i tillegg påstår at Ap er de eneste som har prioritert Ullsfjordforbindelsen/Nordområdevegen, så er det så uredelig at selv Ap sine velgere tar kontakt og er forbanna. Alle vet at de fleste partiene har prioritert dette – men Ap, SV og Sp som har hatt makta, har ikke ville startet prosessene. Vi andre har hele tiden kjempet for tidenes veivedlikehold og Nordområdeveien, men uten å få gehør.

Det gjelder å kjenne sitt folk. Vi startet vårt arbeid i 2005. Vi har vokst sakte. Det på tide å innse at Nordkalottfolket er kommet for å bli. Det blir likeverdighet og naturnærhet som viktige tema i mange, mange år fremover.