(iFinnmark)

Vi i Arbeiderpartiet har et mål om å skape et levende fylke vi kan tru på. Hva skal til for at Finnmark skal bli et attraktivt fylke å etablere seg i, også for de unge?

Endelig skal Finnmark bli et eget fylke igjen! Men en ting må vi huske, vi går ikke tilbake til gamle Finnmark. Vi går til nye Finnmark, et fylke fylt med muligheter, et fylke med en unik gnist. Finnmark skal bli «sexy».

Det vi mener med «sexy» er at Finnmark skal bli et ettertraktet fylke og bo i, uansett hvor du skal bo. Om det er i Alta, Lebesby eller Vadsø. Om det er gratis barnehage som tiltrekker barnefamilier, eller om det er nedskriving av studielån som tiltrekker studenter til og bruke sin kompetanse.

Arbeiderpartiet skal sette i gang en politisk handleplan og reell satsing på Nord-Norge. Vi skal sørge for at Finnmark er et trygt sted å bo, der alle skal ha like muligheter. Vi skal skape lokalsamfunn der det er mulig å leve i generasjoner framover. Lokalsamfunn som de lokale også har troen. Arbeidsplasser, skoler og barnehager skal bli prioritert.

Satsingen på Nord-Norge skal sørge for at vi har helsehjelp når, og der vi trenger det. Trygge gode veier skal bygges, slik at vi får en god infrastruktur i fylket. Dette er positivt for det enkelte individ, men også for næringen. Arbeiderpartiet har konkrete planer for å skape attraktive framtidsrettede og trygge arbeidsplasser innen fiskeri, oppdrett, industri, hydrogen, mineraler og enda mer.

Vi trenger utvikling. Finnmark er et fylke fylt med naturressurser og mineraler. Takket være dette kan Finnmark være med på å utvikle de nye grønne framtidsrettede næringene, samt legge til rette for at det finnes fornybare arbeidsplasser i fremtiden.

Vi Finnmarkinger er et utrolig samlet folk, men samtidig så forskjellig. Vi er nordmenn, samer, kvener, og masse nasjonaliteter. Noen bor på innlandet i fylket, andre bor på kysten, noen bor i by, mens andre bor på bygda. Finnmark er en region for alle. Det er der vår styrke ligger.

Vi er utrolig samlet når det virkelig gjelder. Og når det står på som mest, klarer vi å stå sammen til siste kamp. Som kampen om å kunne bli selvstendig igjen. Men for å kunne forbli selvstendig må vi sørge for at det er folk som vil bo i den flotte landsdelen som vi bor i. Da trengs det at vi står sammen. Vi er Båtsfjording og Vadsøværing, men mest av alt Finnmarking. Stemmer du på Arbeiderpartiet, stemmer du på nye Finnmark hvor alle kan lykkes.

Nedenfor legger vi inn et dikt som er skrevet for anledningen. Godt valg!

Finnmark er landsdelen i nord

Der hvor lite folk bor

Hvor vær og vind møtes

og lite barn fødes

Likevel så vakkert og så flott

hær vokser alle opp så godt

Så la oss sammen stå oss nær

og ta vare på hverandre så kjær

Vi har en ting å frykte

og det er at folk vil fraflytte

Men holder vi oss sammen

Kan vi alle holde varmen

Den styrke som ligger i våre føtter

De er plantet like sterk som røtter

For finnmark det skal forbli

Uten tvil, selv i dårlig tid

Derfor ber jeg deg stemme klokt

Slik at vi ikke mister stamme og rot

Valget ligger i dine hender

Nye Finnmark skal bli det fylket vi aldri glemmer.

(av Tobias Eriksen)