(iFinnmark)

Fagforbundet Finnmark er imot privatisering og konkurranseutsetting av offentlig sektor.

Vi mener at offentlig sektor er bærebjelken i velferdsstaten. Velferdsordningene skal eies, finansieres og drives av det offentlige. Vi hevder at privatisering og konkurranseutsetting går på bekostning av ansattes pensjon og lønn, eller reduksjon av ansatte. Det vil også gå utover kvalitetene på tjenestene etter hvert.

Fagforbundet Finnmark ser at kommersielle selskap som selger velferdstjenester til befolkningen «putter» en stor fortjeneste i egen lomme. Eneste måten de kan tjene penger på er lavere lønn og pensjon til de ansatte, dette ser vi flere eksempler på.

På vår rundtur i Finnmark hører jeg at en del av politikerne, enten synes det er greit at kommersielle selskaper skal drifte kommunenes tjenester, eller at de vil vurdere å la de kommersielle selskapene overta driften (altså å konkurranseutsette).

Det skaper usikkerhet og utrygghet blant våre medlemmer.

Jeg mener at dersom politikere tenker og mener at det er greit å konkurranseutsette tjenestene i kommunen, da bør de være så redelig at de før valget er tydelig på hvilke tjenester de mener bør konkurranseutsettes. Jeg har ikke registrert at politikere er tydelig på dette, heller det motsatte, de unngår å svare ut hvem de ønsker å privatisere og konkurranseutsette.

Jeg hevder at privatisering og konkurranseutsetting gir:

  • Økt byråkrati ved kjøp og anbud.
  • Økt avhengighet av leverandør, dersom leverandøren går konkurs er det et
  • stort tap for kommunen.
  • Tap av kompetanse i egne regi.
  • I verste fall opplever man «flying inn flying out» som ikke gir noen
  • ringvirkninger til kommunen.
  • kan medføre fraflytting pga. kutt i stillinger og utrygghet.

Det er mulig private løsninger er billigere, men det er våre medlemmer som betaler prisen.