(iFinnmark)

Vi vil si til knøtteballettdansere, lokale revystjerner og til alle: Arktisk kultursenters viktigste oppgave er å være et kultursenter for hele kommunen. Både for profesjonelle utøvere, kulturskolen og for glade amatører. Organisasjoner som skaper kunst og kultur skal ha leie de kan leve med, og vi vil få til en ordning der salene, scenene, når de ikke er i bruk, kan brukes gratis av slike organisasjoner.

Noen mener at alle kommunens bygg og avdelinger må få «økt egeninntjening» og peker på AKS som konferansesenter. Men skal kommunens folk og bygg utkonkurrere lokalt næringsliv? Her må en finne løsninger sammen med næringslivet så vi ikke tar livet av de som prøver å skape noe.

Spar der det monner. Ikke på de unges muligheter for kultur

Ja, kommunen må både spare og se etter nye inntekter. Men vi kan ikke «prise i hjel» frivillighet og kultur. Vi vil at barn og voksne, amatører og profesjonelle, skal kunne skape kulturelle hendelser og opplevelser for oss alle.

Fordi det er de gode opplevelsene og den artige hverdagen som får barn, unge og voksne til å bli boende i Hammerfest kommune.

Så får vi heller spare der det virkelig monner: Vi i Partiet Nord har foreslått, og fått med oss et enstemmig kommunestyre på, at vi må få mindre kommunale bruksbygg i kommunen. Der vil vi kunne spare så det monner!

Gi gratis kulturopplevelser til flyktninger og andre grupper når vi kan!

For noen er kulturopplevelser for dyrt. Samtidig vet vi at når en forestilling foregår på en scene eller en skjerm, så koster det i prinsippet ikke noe mer om det sitter 10 personer ekstra og ser på. Partiet Nord vil derfor ha en ordning med Ung Kulturkort slik at alle unge skal få prøve utvalgte kulturtilbud gratis.

Vi vil se etter der vi har ledig kapasitet utenfor AKS. Vi vil også se på flere idretts- og kulturtilbud slik at dette kan tilbys gratis til flyktninger og andre grupper. Det å nyte kultur gir verdi i hverdagen. Dessuten er det ofte også nyttig: Gratis barnekino med norsk tale vil også bidra i språkopplæring.

AKS – kun supplement for privat næringsliv

Jo da, AKS er et fantastisk flott sted for konferanser! Og AKS kan romme store konferanser. Vi mener at som konferansearena skal selvsagt AKS benyttes, men dette skal ikke gå ut over basisfunksjonen.
AKS skal være et supplement, og kan fungere som katalysator for private kurs- og konferanseaktører.

Det er viktig at AKS bare skal ha støttende funksjoner i forhold til lokalt og privat næringsliv. Kommunale foretak og kommunale enheter får dekket sine grunnkostnader av kommunen. Det blir offentlig subsidiering dersom disse kommunale enhetene skal selge tjenester og konkurrere med private aktører. Ikke bare er det dårlig gjort ovenfor næringslivet vårt. Det er faktisk ikke lov.

Innglassing av Frysa vil vi se på når vi får tid

Frysa er en fantastisk arena som vi mener at kommunen bør utnytte bedre. Det å stenge ute regn og vind, vil gi oss en herlig unik storstue som gjør at vi kan være ute og inne på samme tid.

Vi i Partiet Nord vil at vi skal utrede innglassing av Frysa på AKS for å kunne tilby dette store arealet til helårsaktiviteter og gi et bedre og bredere tilbud ut fra kulturhuset vårt. Men med kommunens økonomiske situasjon så er dette foreslåtte prosjektet noe vi selvsagt utsetter nå.

Det alle, store og små, skaper på AKS, er det som gjør hverdagen vår vakker!

Partiet Nord vil slåss for å beholde AKS som vårt levende og skapende kultursenter. Fordi det er kultur, alt dette som vi ikke må, men som vi vil gjøre fordi det er artig, er en viktig del av det som gjør at vi gleder oss til å stå opp hver dag.

Vi håper at vi får med oss alle partiene i det kommende nye kommunestyret, til å være med på å verne AKS fra å bli kommersialisert. At vi alle politiske partier gir kulturen fortsatt god grobunn i kommunen vår. Fordi det er artig. Fordi det er vakkert. Og fordi det å skape og oppleve kultur er en veldig viktig del av den gode hverdagen i byen vår.

Dette er BLI-lyst!

11. september kan DU stemme på noen som tar alle sider av samfunnslivet på alvor.


Stem Partiet Nord.

Godt valg!