(iFinnmark)

Fiskeri- og landbrukspolitikk er viktig for Porsanger, og kanskje spesielt for distriktene våre! Porsanger Arbeiderparti ønsker derfor å stimulere til nyetableringer innen primærnæringer, gjøre det enklere for nye fiskere å komme inn i næringa og vi ønsker å bidra til bedre og tryggere havner.

Det ligger mye kulturarv og stolthet i både landbruk og fiskeri, og det skaper arbeidsplasser som gjør at folk kan fortsette å leve sine liv i absolutt hele Porsanger. Verdiskapning og arbeidsplasser er selve grunnmuren for at jeg med flere kan bo på plasser hvor fjord, fjell, jorder og bærmyr ligger rett utenfor stuedøra vår.

Fremtiden trenger en fremtidsrettet fiskeri- og landbrukspolitikk, for vi må også da ha mat på bordet og folk i arbeid. Det ivaretar vi gjennom at vi aldri legger ned de næringene som gir oss kortreist kvalitetsmat. Vi må heller ruste opp slik at flere kan få ta del i næringene som har sikret arbeidsplasser, verdiskapning og folk i hele kommunen gjennom mange tiår!