(iFinnmark)

I mine 40 år i Hammerfest har jeg snakket med mange folk som har den nærtmeste slekta på en en annen kant av landet. Mange unge innflyttere fra det sørlige Norge liker seg godt i nord, men så er det familien de ønsker å ha kontakt med.

Særlig når barna melder sin ankomst, er behovet for kontakt med besteforeldrene en tungtveiende grunn for at de flytter. Jeg mener at vi må få til en bedre politikk for dette slik at det blir lettere å besøke familien.

Målet for eldreomsorgen er blant annet at familien skal være delaktige i omsorgen, og da må vi legge til rette for at dette kan bli mulig. Idag er de økonomiske utfordringene for folk som må reise langt utfordrende.

For de fleste er det jo mest praktisk å bruke bil, men bensin og dieselpriser blir stadig høyere. Etter reisen kommer det krav om bompenger fra hele landet. Flyreiser er også dyre, især dersom en har stor familie blir dette nesten uaktuellt. Kombinasjoner av buss og tog og båt er også mulig, men dyrt og tidkrevende.

Vi i arbeiderpartiet ønsker å gi folk et billigere og bedre reisetilbud i hele landet.

Jeg ønsker meg en ordning der folk kan trekke fra minst en familiereiser i året på skatten, og eventuelt flere ved sykdom og dødsfall.