(iFinnmark)

Åge Persen, en av grunnleggerne av distriktslisten Tverrpolitisk liste i Porsanger, hevder i et leserinnlegg at iFinnmark koker suppe på en spiker i saken om den nye kommunedirektørens ansettelse i Porsanger kommune.

Les også

Ansettelser, kompiser og journalistikk

Saken iFinnmark omtalte, har sin bakgrunn i at Steinar Sæterdal, som ny kommunedirektør, tok initiativ til å opprette en ny prosjektstilling som skal ha søkelys på kommunens arealbruk, eiendomsmasse og energiøkonomisering. Stillingen ble opprettet samtidig som Porsanger kommunes økonomi er på kraftig sparebluss og flere betydelige sparetiltak og stillingskutt er på tale.

Tilfeldighetene ville ha det til at mannen som fikk jobben, jobbet tett sammen med kommunedirektør Sæterdal i hans forrige jobb som kommunedirektør i Moskenes kommune.

Gitt situasjonen Porsanger kommune er i, finner iFinnmark det helt naturlig å omtale både opprettelsen av stillingen og omtale hvem som blir ansatt i stillingen. Det er også grunn til å undersøke om det var tilfeldigheter som gjorde at en tidligere nær kollega av kommunedirektøren fikk jobben, eller om det var andre årsaker. Dette har vi gitt leserne svar på, framfor at temaet forblir ubesvart på ryktebørsen blant kommunalt ansatte eller blant innbyggerne i kommunen.

Om Persen har lest saken som en viss kar leser Bibelen, eller ubevisst eller bevisst forsøker seg på villedning i sitt leserinnlegg, er vi ikke sikre på. Han setter spørsmålstegn også om faktaopplysningene som blir brakt fram i saken, og beskylder nærmest iFinnmark for å ha motiver om mobbing av elever og personale ved oppvekstsenteret i Børselv.

«Jeg vil be iFinnmark.no belyse sine opplysninger om 20–23 stillinger ved Børselv oppvekstsenter», skriver Persen i sitt leserinnlegg.

Her må nok Persen lese saken mer nøye før han antyder at iFinnmark frambringer gale opplysninger. Det står vitterlig i saken at det er snakk om 20 til 23 stillinger som må kuttes av stillinger i kommunen som helhet, og ikke isolert sett ved Børselv oppvekstsenter.

Persen utfordrer oss på faktum i saken, og til det kan vi opplyse at iFinnmark allerede 8. november i fjor omtalte kommunedirektørens forslag om å legge ned Børselv oppvekstsenter, med tallmateriale. Sæterdal mente at man kunne spare 2,2 millioner kroner i 2023 og nye 4,2 millioner kroner i 2024 ved å legge ned skolen i Børselv. I artikkelen kom det også fram at det er fire årsverk ved oppvekstsenteret.

Det hører med til saken at forslaget om nedleggelse raskt ble nedsablet, da ordfører Aina Borch (Ap) innkalte Hilde Skanke (Ap), Jon Nikolaisen (Sp), Sylvi Johnsen (SV) og Hans Magnus Thunestvedt (TLP) fra Åge Persens eget parti. Konstellasjonen, som har flertall i kommunestyret, fant alternative løsninger for å berge Børselv oppvekstsenter fra nedleggelse.

Så til beskyldningene av mer alvorlig karakter, i Persens leserinnlegg.

Flere ganger gjennom leserinnlegget hevder han at våre journalister «løper andres ærend» både med hensyn til vår dekning av foreslåtte sparetiltak som involverer distriktsskolene, og sågar også har frie tøyler til å fremme egne venner som aktuelle ordførere, statssekretærer og ministre. Som eksempel – og et slags sannhetsvitne – drar Persen frem en sak der NRK Nordnytt lagde et innslag om Høyres Jo Inge Hesjevik.

«Da satt kompisen Tor Kjetil Kristoffersen og smilte i bakgrunnen, hjemme hos Hesjevik som hadde et TV-team på besøk. I 2023 er Hesjevik ordførerkandidat for Høyre ...», hevder Persen.

Hendelsen han fremstiller, skjedde ikke hos Hesjevik, slik han ganske uriktig forteller. Journalist Tor Kjetil Kristoffersen var imidlertid på sin fritid på besøk med druer og andre godsaker til sin sykemeldte venn Helge Nicolaisen på hans hytte ved Gággajavre. Tilfeldighetene ville ha det til at Hesjevik, som også kjenner Nicolaisen, kom til hytta med NRK på slep. De hadde fulgt lokalpolitikeren en hel dag, og holdt på å lage et TV-innslag. De gjorde også et opptak inne på hytta. Kristoffersens ansikt ble, som Persen nevner, med i bilderuta. Noe Kristoffersen ifølge seg selv ikke hadde innvirkning på, men som han mener hevet den visuelle kvaliteten på NRK-innslaget betraktelig.

Vi må ta hensyn til at vi alle bor i små, eller veldig små samfunn, som gjør at vi enten møter politikere eller andre på kafé, på dugnad for barnas fotballag, eller i foreldremøte. Nettopp dette gjør at vi ofte gjør både egne vurderinger og felles vurderinger for hvem som gjør hva i redaksjonen. Jeg kan forsikre Åge Persen, og våre lesere for øvrig, at vi har en høy etisk norm for hvordan vår redaksjon jobber.

Siden jeg begynte i journalistikken tilbake i 2011, har vi etter hvert valg møtt ulike politikere og mennesker med interesser. I omtrent hvert møte har jeg møtt misnøye fra alle kanter, der de aller fleste mener å ha fått for lite plass hos oss. Jeg tolker det som et bevis på at vi er akkurat der vi skal være. Midt imellom.

«Fake news» og konspirasjonsteorier har kanskje også truffet Ikkaldas med en mild bris. Dette forteller bare hvor viktig det er med redaktørstyrte medier som følger Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten.