(iFinnmark)

Politisk ledelse i Båtsfjord, ved SP og H, har nå vedtatt virksomhetsoverdragelse (privatisering) av Solbakken bofellesskap mot Båtsfjord Arbeiderpartis stemmer.

Dette er bare begynnelsen på privatiseringen av våre kommunale tjenester, hvis dagens politiske ledelse får fortsette å styre. SP og H har i tillegg fått vedtatt at uteetaten skal vurderes å privatiseres, også dette mot Båtsfjord Arbeiderpartis stemmer. Båtsfjord Arbeiderparti (BAP) har bestandig gått til valg på at vi aldri vil være med på å privatisere våre kommunale tjenester, og dette valgløftet vil vi fortsatt holde.

Nå har SP og H vedtatt at det døgndekkende tjenestetilbudet, Solbakken bofellesskap, med 7 flotte beboere med omfattende og varig nedsatt funksjonsevne skal drives at et privat firma de kommende 5 år, og dette etter ei meget tynn saksutredning. Saken hadde heller ikke vært behandlet i fagutvalget helse og omsorg før avgjørelsen ble tatt (utvalget ledes av varaordfører).

Det Båtsfjord Arbeiderparti nå frykter er at beboerne ikke får god nok tilstedeværelse av personalet, kontinuitet og forutsigbarhet noe som beboerne er helt avhengige av. Det siste vi må gjøre er å sette pasientsikkerheten i fare.

Geir Knutsen


Kommunestyret har tidligere vedtatt at en eventuell virksomhetsoverdragelse skulle skje innenfor tidligere brukt ramme for avdelingen på ca. 18 millioner kroner. Likevel vedtok SP og H det dyreste tilbudet, nesten 23 millioner kroner, som igjen førte til at kommunestyret allerede på sitt første møte i 2023 måtte bruke ytterligere 3, 8 millioner av kommunes reserver. Hvorfor ikke bruke disse pengene på å drifte avdelingen i egen regi, hvis det er midler som skal til!

Alle kjenner til kommunens meget vanskelige økonomiske situasjon etter 3 år med SP og H i ledelsen. Allerede i 2023 skal det kuttes over 15 millioner kroner i driftsbudsjettet. Kommunens driftsbudsjett må i tillegg reduseres ytterligere de kommende årene med 10-talls millioner! ROBEK nærmer seg med stormskritt!

Ved en slik virksomhetsoverdragelse så stilles det etter arbeidsmiljøloven store krav til informasjon, drøftinger med organisasjonene, pårørendeinvolvering og brukermedvirkning. Disse kravene mener BAP ikke er oppfylt. BAP er også redd for at ansattes lønns- og arbeidsvilkår ikke blir videreført av den nye arbeidsgiveren.

Det Båtsfjord Arbeiderparti nå frykter er at beboerne ikke får god nok tilstedeværelse av personalet, kontinuitet og forutsigbarhet noe som beboerne er helt avhengige av. Det siste vi må gjøre er å sette pasientsikkerheten i fare.

BAP har lenge vært svært kritisk til den store bruken av tilfeldige vikarer, konsulenter, advokater og ikke minst kostnadene av dette for Båtsfjord kommune. BAP mener at alle disse titalls millionene som kommunen bruker burde vært brukt til å investere i arbeidsmiljø, fagutvikling og hele faste stillinger. Dette er tiltak som ville bidratt til å rekruttere og ikke minst beholde personell i stedet for å leie inn rådyre vikarer. Det er heller ikke tvil om at pasientsikkerheten svekkes gjennom manglende kontinuitet i helsetjenestene (noen som tydelig er avdekket gjennom mange reportasjer den siste tiden i media).

Båtsfjord Arbeiderparti stemte imot privatiseringen av Solbakken, da vi mener Solbakken på lik linje med de øvrige avdelingene i kommunen skal driftes av Båtsfjord kommune.