(iFinnmark)

SV og fagbevegelsen har en lang tradisjon for godt samarbeid, og det gjenspeiler seg godt i de felles ønsker for både ansatte og innbyggere i Sør-Varanger kommune.

Vi ønsker et arbeidsliv som er trygt og godt. Faste stillinger og anerkjennelse for at de ansatte har en arbeidshverdag de kan trives i, med tid til å gjøre arbeidsoppgavene sine, og til å ha omsorg for brukere og innbyggere.

Skal kommunen lykkes med å utvikle velferdstjenestene trengs det et sterkt samarbeid mellom kommunen som arbeidsgiver og fagforeningene. Dette samarbeidet og dialogen er viktig i alle saker som er viktig for arbeidstakerne i kommunen.

Venstresida har vært en pådriver for å utvikle et godt helsetilbud som er der når man trenger det. For å sikre dette må oppgavene løses i fellesskap og i regi av det offentlige. SV og fagbevegelsen står sammen i vår motstand mot privatisering og konkurranseutsetting. Bestemor skal ikke legges ut på anbud.

I inneværende periode har det politiske flertallet jobbet aktivt imot at kommersielle aktører skal slippes inn på velferdsområdet i Sør-Varanger. Når høyresida åpner opp for privatisering og konkurranseutsetting betyr dette at offentlige midler blir pøst inn i multinasjonale storkonsern framfor at de går til velferd til befolkningen. I den økonomiske situasjonen Sør-Varanger står i har vi ikke råd til å bidra til utbyttefest hos velferdsprofitører.

Sammen ønsker vi å skape en kommune med levende lokalsamfunn. Både i distriktene og sentralt. Et viktig grep for lykkes med dette er at kommunen har en boligpolitikk som gjør det enklere å flytte til kommunen. Derfor ønsker SV og LO i Sør-Varanger å kommunalisere Stiftelsen Bolig Bygg. En sterkere politisk og demokratisk kontroll over dette selskapet vil gi kommunen et hånd på rattet. Vi vil bruke Stiftelsen til å etablere en leie-til-eie-ordning som rekruttering til stillinger i kommunen.

Valget 11. september handler om å velge side for arbeid, velferd, og rettferdig fordeling. SV og fagbevegelsen står sammen om disse grunnleggende sakene og vil sammen jobbe for et rettferdig og inkluderende Sør-Varanger.

Velferd skal ikke ut på anbud!