(iFinnmark)

Porsanger kommunestyre vedtok torsdag å fremme innsigelser mot Nordkapp’s planer om oppdrett, mot Porsanger FrP’s stemme.

Vi i Porsanger FrP kan ikke stille oss bak innspillet som er gitt, bl.a fordi den inneholder kontroversielle påstander som ikke stemmer overens med risikoanalysen som foreligger for områdene A1, A2, A3 og A7 som er foreslått avsatt til oppdrett øst for Repvåg i Nordkapp kommune.

Påstanden «Det er vitenskapelig slått fast at oppdrett skaper negative konsekvenser for villaksen» tar vi sterk avstand fra. Det er også beklagelig at vi stiller vår villaks næring opp mot at Nordkapp ikke skal få utøve sin oppdrettsnæring. Etter alle disse årene hvor det har vært drevet oppdrettsnæring i Nordkapp kommune så finnes det ikke noe som tyder på at vår villaks næring har tatt skade. Vi forholder oss til risikoanalysen som foreligger fra Asplan Viak.

Det er viktig å få fram at det ikke er et enstemmig politisk forum som står bak innspillet.