(iFinnmark)

Snart får vi på plass nye Finnmark. Med en grunnleggende nasjonal tanke om at vi skal investere der ressursene ligger vil nye Finnmark bli en suksess. Heldigvis har vi en regjering som gjennom gratis barnehage, økt studiefradrag og skattefradrag og gratis ferjer viser denne viljen. Men enda må mer til.

Distriktene i Finnmark sitter på store verdier som hele fylket kan og bør dra nytte av. En del av dette er at vi må utvikle fiskerisamfunnene rundt Alta, Hammerfest, Kirkenes og Vadsø. Dette vil gi utvikling i byene også.

Halvparten av fisken vi har er villfisk. Den står for verdier på mellom 40 og 60 milliarder kroner i førstegangsomsetning per år. I Hasvik, der det nesten ikke er produksjon i øyeblikket, produseres det fisk for en million per innbygger.

Skal vi utvikle fiskerisamfunnene så stiller det krav til logistikken til og fra fylket vår, både for folk og fisk. Derfor må vi oppgradere havner og farleder, og tilstanden på fylkesveiene. Slike prosjekt vil også gi mer arbeid til entreprenørene våre.

Avgiftskutt for aktivitet

Sterke entreprenører er en nøkkel til utbygging av nye Finnmark. Derfor er det bra at regjeringa fjerna grunnavgifta på mineralolje ved inngangen til 2023. Dette gjør at anleggsdieselen er kutta med 50 avgiftsøre, og at avgiftene på anleggsdieselen nå totalt er lavere i Norge enn i Sverige.

Rimeligere å fly fra og til Finnmark

Flya på kortbanenettet i Finnmark er kollektivtrafikken vår. Nå koster det altfor mye for familier og venner å besøke hverandre og for næringsdrivende å møtes. Derfor er en av de sakene jeg jobber hardest med å få ned prisene på kortbanenett-flyplassene våre i Berlevåg, Hammerfest, Honningsvåg, Hasvik, Mehamn, Vadsø og Vardø.

Kraft, ikke elektrifisering

Tilgang på strøm er en forutsetning for bosetning og næringsutvikling i Finnmark. Derfor går Finnmark Sp imot elektrifisering av Melkøya. Samfunnsnytten er for usikker, og kraftbehovet i andre prosjekt stor. Derfor må vi likevel få på plass ny kraftlinje til Hammerfest og til Varangerbotn.


Slutt på koloni-behandlingen

Vi har olje og gass, fisk, oppdrett, reindrift og dyktige gründere. Det er ingen grunn til at behandlingen av Finnmark skal minne om behandlingen av fortidens kolonier. Vi må få tilbake for verdiene som er her. Av samferdselsbudsjettet på 81 milliarder brukes 80 prosent i sentrale østlandsstrøk. En omfordeling er på høy tid.

Investeringer fra storsamfunnet er nødvendige for å utvikle distriktene i Norge, og investeringene bør skje i områdene der produksjonen av verdier skjer. Det taler til Finnmarks fordel.

Heldigvis har vi en regjering som gjennom politisk vilje har kjempet gjennom at nye Finnmark kommer med gratis barnehage, solide fradrag for studiegjeld og gratis ferjer. Fremdeles må mer på plass. Vår politiske kampmoral er på topp – for nye Finnmark skal bygges videre.